De tien geboden in mijn eigen woorden

Regelmatig, als ik voorga in de eredienst, lees ik de tien geboden in mijn eigen woorden. Want met ‘de sabbat houden’ wordt bedoeld dat je niet altijd moet werken, maar tenminste één dag per week afstand moet nemen, en welke dag dat is, is niet zo belangrijk: in Pakistan werkte ik zeven jaar op de zondag, want vrijdag was de vrije dag. Zo moet je je ouders niet eren als ze je mishandelen of misbruiken; zeg dat dan ook! Vandaar de onderstaande versie…

  1. God is je Schepper, de Eerste en de Laatste in je leven.
  2. God is altijd groter dan elk beeld dat wij van Hem of Haar maken.
  3. Misbruik de naam van God niet in woorden noch daden.
  4. Zet elke week een dag apart voor rust, bezinning en ontspanning.
  5. Behandel ouders en ouderen met respect, tenzij ze je mishandelen of misbruiken; ga dan naar de politie.
  6. Heb eerbied voor alle leven en beneem elkaar het leven niet; dat betekent ook dat je anderen het leven niet onmogelijk maakt.
  7. Ontwricht de relatie van een ander niet voor eigen gewin.
  8. Stelen, proletarisch winkelen, een dubbele boekhouding, het mag niet.
  9. Kwaad spreken van een medemens, roddelen, liegen, het maakt veel stuk.
  10. Wees tevreden met je bezit en vergaap je niet aan de Bentley van een ander noch aan zijn 2e huis, haar vakantiereis of hun zeiljacht. De waarde van een mens wordt toch niet door bezit bepaald?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *