Moslims en Kerstfeest of: onze visie op de islam

 

Gemeente van onze Heer,

Als christelijke scholen Kerstfeest vieren dan behoeven moslim leerlingen niet thuis te blijven. De Koran bevestigt dat Jezus, in de Koran Isa genoemd, geboren is uit Maria. De Koran spreekt hooggestemd over Jezus; Hij is de enige profeet die zonder zonde is –dat geldt dus niet van Mohammed-, is bekleed met de Geest van de heiligheid en wordt messias genoemd, al lijkt dat woord niet precies hetzelfde te betekenen als in de Bijbel. Ook zal Hij terugkeren aan het einde van de tijden. De meeste moslims hebben Jezus hoger dan dat de meeste joden Jezus hebben. Het is maar dat we het weten.

De Koran lijkt echter te ontkennen dat Hij gekruisigd is. Dat is niet omdat moslims dat niet willen geloven, maar omdat zij een ander beeld van God hebben. Tussen twee haakjes: Ik denk dat joden, moslims en christenen dezelfde God bedoelen. Maar ze hebben wel elk hun eigen beeld van God. Lees verder “Moslims en Kerstfeest of: onze visie op de islam”

Een vergeten element in de discussie: Mohammedverering

Nu de kruitdampen een beetje opgetrokken zijn wil ik, ter wille van een waarachtige en eerlijke dialoog tussen moslims en christenen, een punt aan de orde stellen dat voor mijn gevoel in de discussie te vaak vergeten wordt; er wordt te vaak stilzwijgend aangenomen dat de soms grenzeloze verering van Mohammed normaal zou zijn. De tekenaars van het satirische weekblad “Charlie Hebdo”, op wie op 7 januari 2015 een bloedige aanslag werd gepleegd, hebben Mohammed afgebeeld, en niet alleen dat, ze hebben het respectloos gedaan, vinden zeer veel moslims. Die zeer vele moslims vinden om te beginnen dat Mohammed niet afgebeeld mag worden. Het islamitische verbod om God, mens en dier af te beelden heeft er toe geleid dat van Mohammed weinig afbeeldingen zijn gemaakt. Voor dit verbod zijn parallellen te vinden in jodendom en christendom. Hoewel de Koran de figuratieve kunst niet expliciet verboden heeft, zijn veel ahadith duidelijk afwijzend. De Moghols lieten afbeeldingen van Mohammed veelal wel toe. Lees verder “Een vergeten element in de discussie: Mohammedverering”

Kader Abdolah en de Koran

(Dit artikel is gepubliceerd in het blad Begrip 34(2009)4.)

Inleiding

De verschijning van de twee boeken van Kader Abdolah over de islamitische boodschapper en boodschap is in menig opzicht een gebeurtenis. [1][1] Beide boeken lezen bijzonder plezierig. De schrijver is er in geslaagd om boeiend, onderhoudend en begrijpelijk te schrijven; de goede beheersing van de nederlandse taal valt op. Ik schrijf dit artikel vooral om u van dienst te zijn: Ik heb nogal wat tijd besteed om uit te zoeken welk hoofdstuk in ‘De Koran’ van Kader Abdolah overeenkomt met de verschillende soera’s in de Koran. Een complete lijst daarvan volgt hieronder. Daarnaast geef ik enkele dingen door die mij opvielen zonder dat u die opmerkingen mag beschouwen als een systematische of diepgaande recensie. Lees verder “Kader Abdolah en de Koran”

Tekstregister bij de verzamelde liederen van Sytze de Vries in de bundel ‘Jij, mijn adem’.

Deze week [12 november 2010] kocht ik de liedbundel ‘Jij, mijn adem’, van Sytze de Vries. Achterin het boek staat een ‘Alfabetisch register’ , een register met liederen die voor kinderen geschikt zijn en een ‘Register van componisten’. Ik miste onmiddellijk een tekstregister: Bij welke bijbeltekst past een bepaald lied, temeer omdat de auteur dat veelal bovenaan de bladzijde van een lied heeft aangegeven. Gezegd moet worden dat de liederen min of meer op volgorde in de liedbundel staan: Eerst komt Genesis, dan Exodus enz. Maar er zijn te veel afwijkingen: Een psalm komt na Jesaja, 2 Samuël komt voor 1 Samuël of een lied past bij 2 teksten, zoals lied 53. Daarom kan zo’n tekstregister niet gemist worden. Predikanten, organisten, een cantor of een gemeentelid zullen dit boek met nog meer plezier kunnen gebruiken als een tekstregister aan het boek toegevoegd zou zijn. Ik heb de moeite genomen zo’n register te maken en de teksten op een rijtje te zetten; bovendien heb ik hieronder de liederen aangegeven die voor een bepaalde tijd van het Kerkelijk Jaar of voor een bepaald moment in de dienst bedoeld zijn; via deze website kunnen nu ook anderen van dit werk profiteren. Met een bekende reclame zeg ik : Graag gedaan. Lees verder “Tekstregister bij de verzamelde liederen van Sytze de Vries in de bundel ‘Jij, mijn adem’.”

Over de balk in het oog van Wilders 

De auteur* publiceerde eerder over de ideologie van de PVV van Wilders. In dit boekje [vertaald: De splinter in het oog van je broeder. De vermeende oorlog van de islam tegen het Westen] analyseert arabist De Ruiter de ideeën achter de term ‘islamisering’, zich baserend op de publicatie Marked for Death. Islam’s War Against the West and Me van PVV-leider Geert Wilders, dat recent verscheen. De Ruiter voelt zich verplicht stelling te nemen tegen de opvattingen van Wilders, die de realiteit uit het oog verliest in zijn wens dat de islam, ‘die ideologie’, moet verdwijnen, p. 12.

Lees verder “Over de balk in het oog van Wilders “

Beknopt register op de boeken van Harry Potter

Inleiding

Omdat ik zelf behoefte had eens terug te kunnen lezen waar belangrijke informatie staat over begrippen en/of personen, heb ik een beknopt register gemaakt waar de belangrijkste informatie te vinden is over een bepaalde zaak of een bepaalde persoon. 1,77 = deel 1, pagina 77. Alle pagina’s verwijzen naar de Nederlandse vertaling. De 7 delen zijn uitgekomen bij uitgeverij De Harmonie Amsterdam / Standaard Uitgeverij Antwerpen.
Bovendien miste in elk boek een inhoudsopgave, lastig om snel iets te kunnen vinden. De inhoudsopgave van alle delen staat onderaan dit document.

 

Abeel, Eelco
– Eerste kennismaking, 1e jaars bij Griffoendor   5,165;
Anderling, Minerva
– Als kat met Perkamentus   1,11-15.
– Als professor op Zweinstein     1,85; 1,100;
– Voornaam Minerva    2,176;
– Zij geeft lessen Gedaanteverwisseling     4,179;
– Ze is bij Perkamentus tijdens een confrontatie    5,471vv.;
– Harry wil schouwer worden; Anderling en Omber vechten    5,511vv.;
– Komt Hagrid te hulp, wordt getroffen door lamstralen      5,556;
– Ze is erg ziek, moet naar St. Holisto’s      5,562;
– Genezen, komt terug uit St. Holisto’s   5,655;
– Anderling treedt op tegen Kragge’s, ontwapent en bindt hen    7,421vv.;
– Ze mobiliseert de school en alle harnassen en beelden    7,425; 7,429;
– Zij, Banning en Stronk vechten met Sneep   7,426;
– Ze is wanhopig: Harry dood    7,520;
– Voldemort duelleert met Romeo, Slakhoorn en Anderling     7,524;
Aragog, de reuzespin
– Eerste kennismaking     2,206;
– Hagrid kweekt reuzenlarven: Aragon is erg ziek    6,174;
– Hij gaat dood    6,354;
– Harry en Slakhoorn gaan naar Hagrid voor de begrafenis    6,362;
Arduin
– Een dooddoener; redde zich: ik stond onder imperiusvloek  4,398;
– Hij komt terug bij Voldemort   4,484;
– Hij wordt gestraft    5,454;
– Hij belaagt Harry als hij de bol heeft     5,606;
Azkaban
– De gevangenis voor tovenaars 2,167;
– Hagrid door Droebel daarheen gestuurd 2,195;
– Ligt op klein eiland ver in zee; de meeste gevangenen worden in een paar weken helemaal gek 3,142;
– Zwarts overleefde en ontsnapte doordat hij hond werd 3,279;
– Karkarov zat er; kwam vrij door verraad van anderen 4,440;
– Van Detta’s waren dooddoeners, naar Azkaban gstuurd 4,485;
– Bellatrix van Detta was een tante van Tops 5,94;
– Tien gevangenen ontsnapt onder wie Bellatrix 5,423;
– Geen dementors meer: volgen Voldemort weer 5,650; 5,654;
Banning

Lees verder “Beknopt register op de boeken van Harry Potter”

Harry Potter- enkele gedachten

Inleiding

Recent heb ik de boeken van Rowling over Potter weer eens herlezen, na die 1e keer jaren geleden. Altijd is blijven hangen dat die boeken veel te bieden hebben en ook wilde ik enigszins vastleggen welke figuren welke rollen spelen en hoe nu precies bepaalde zaken werden omschreven, zoals een gruzielement of een reliek [=reliqui] van de dood. Vandaar dat ik, ook op deze website onder Varia, een ‘Beknopt register op de boeken van Harry Potter’ heb gemaakt. Dat de boeken wereldwijd grote invloed hebben wordt recent nog eens geïllustreerd door discussie over de rivaliteit tussen China en Japan. Het dagblad Trouwbericht in de Katern Letter& Geest, p. 37, 11 januari 2014, dat de Chinese ambassadeur in Londen, Liu Xiaoming, het Japanse militarisme met Voldemort vergeleek. Wat was het geval? De Japanse premier Abe had het omstreden Yasukuni-altaar bezocht (waar ook oorlogsmisdadigers geëerd worden). Dit altaar deed de Chinese ambassadeur denken aan Voldemorts gruzielementen, de magische eenheden die Voldemorts ziel onsterfelijk maken. De Japanse ambassadeur, op zijn beurt, meende juist dat China de rol van ‘Voldemort in de regio’ speelt vanwege China’s stijgende defensiebudget. Zomaar een voorbeeld hoe de Potter-boeken als referentiekader kunnen dienen om bepaalde punten te maken. Maar mij vielen meer dingen op, ook theologische vergelijkingen, die gemaakt kunnen worden. Dat alles wil ik hieronder voor mijzelf benoemen nu de boeken nog vers in het geheugen zitten. En misschien heb jij of heeft u er ook wat aan. Lees verder “Harry Potter- enkele gedachten”

Elia op de Karmel en de baäls van onze tijd

Op Prinsjesdag is de miljoenennota weer gepresenteerd. Maar die begroting voor volgend jaar moet wel goedgekeurd worden en dus zien we minister Dijselbloem zich in alle bochten wringen om de oppositie te paaien, terwijl hij hen nauwelijks meer dan een verlepte en uitgebloeide roos te bieden heeft, die niemand in ontvangst wil nemen. Wat we zien is een kruideniersmentaliteit: een onsje meer van dit, een ons minder van dat. Wat we missen is visie. Eens anders en nieuw tegen de dingen aankijken, de crisis gebruiken om structurele veranderingen door te voeren. Een duurzame visie te bieden, maar ‘visie’ zit volgens de premier alleen maar in de weg. Zo blijven wij zitten met onze visie: Waarom moet een advocaat op de Zuidas in Amsterdam het honderdvoudige verdienen van een leraar voor een VMBO klas? Lees verder “Elia op de Karmel en de baäls van onze tijd”

Zelfmoordplan in Pakistan

Op 15 maart 2015 werden twee zelfmoordplannen in Pakistan uitgevoerd in de stad Lahore, de oude Mogolstad vol cultuur, en tegelijk een stoffige metropolis met miljoenen mensen. Kerken in de christelijke wijk waren het doel, bijna twintig mensen kwamen om, onder wie twee politieagenten die de kerken bewaakten, en zeventig mensen raakten gewond. Een splintergroep van de Taliban eiste de verantwoordelijkheid op. Het jaar 2013 houdt het trieste record, toen in Peshawar 80 mensen omkwamen bij een aanslag op een kerk.

Lees verder “Zelfmoordplan in Pakistan”