De Islamitische Staat typeert de islam niet

In Trouw schreef Ephimenco op 21 augustus 2014 dat de Islamitische Staat (IS) de zuivere islam vertegenwoordigt. Er is geen verschil tussen kalief Al-Bagdadi en Mohammed; beiden waren gewelddadig en de islam is door allerlei kaliefen met het kromzwaard gepropageerd. Zo luidt de stelling van Ephimenco, kort samengevat. Maar hij gaat te kort door de bocht en doet onrecht aan de geschiedenis en aan miljoenen moslims die heel vredelievend zijn.

Net zoals de Taliban hebben de aanhangers van Al-Bagdadi een uiterst merkwaardige en eenzijdige interpretatie van de Koran en de sharia, de islamitische wet. De Taliban sloten via wetten schoonheidssalons, kappersbedrijven en parfumerieën en ook badhuizen voor vrouwen, de enige plaats waar warm water te krijgen was. Kleermakers kregen opdracht niet meer de maat van vrouwen te nemen; ze moesten de maten van hun vaste klanten uit het hoofd leren. Modebladen werden vernietigd. Je overtrad al een edict van de taliban als je je nagels lakte, een foto van een vriend maakte, op een fluitje blies, op de maat klapte, een buitenlander uitnodigde voor de thee enzovoort. Hoe islamitisch is zoiets? En hadden moslims dit eerder gepraktizeerd? De Islamitische Staat is uitgeroepen door een paar personen op eigen houtje; er is geen overleg geweest, geestelijken zijn nauwelijks geraadpleegd en rechtsgeldig is de staat dus niet. In veel islamitische staten, waar de sharia geldt, worden helemaal geen handen of voeten afgehakt, ook al mag dat van de Koran. Alle eeuwen door hebben joden het onder moslim bestuur vaak veel beter gehad dan in het “christelijke” Westen, waar progroms aan de orde van de dag waren. Ook christenen konden in islamitische landen veelal in vrede leven en werden met rust gelaten als ze een speciale belasting betaalden. Zo werd toegepast wat in de Koran staat, dat joden en christenen “mensen van het Boek” zijn, die je niet alleen respectvol moet behandelen, maar zelfs moet raadplegen, zoals eveneens in de Koran staat. In Spanje, Granada bijvoorbeeld, leefden moslims, joden en christenen tientallen jaren in vrede met elkaar in de tijd tot 1498 en ze wisselden wetenschap en kunst uit. Patriarch Timotheus I in Bagdad voerde in de 9e eeuw gesprekken met de kalief in alle rust en vrede. Om maar enkele voorbeelden te geven.

Ephimenco vindt het typerend voor Mohammed dat hij een Joodse stam liet uitroeien, de Banoe Koraiza. Je moet er wel bij vertellen dat die stam hem op een cruciaal moment verraden had. Typeert deze moordpartij Mohammed? Nee, want een paar jaar later kondigde hij voor de inwoners van Mekka een generaal pardon af; nee, want na de breuk met de joden in 624 heeft Mohammed geen meedogenloze politiek van totale vernietiging van de joden gevoerd; nee, want met de christenen van Najran [Noord-Jemen] sloot hij een verdrag en voerde hij lange gesprekken.

Ephimenco schrijft: “Historici zeggen dat in India de muzelmannen in drie of vier eeuwen een holocaust hebben veroorzaakt die uniek is in de wereldgeschiedenis en tientallen miljoen levens heeft gekost”. Ik ben benieuwd welke historici hij geraadpleegd heeft. Tijdens mijn 7-jarig verblijf in Pakistan heb ik iets heel anders ontdekt. Ik zal niet zeggen dat er nooit geweld is gebruikt (Shah Jehan [1628-1658] was gebeten op christenen, Aurangzeb [1658-1707], was ook geen lieverdje), maar de historici die ik gelezen heb vertellen dat hindoes in het

Subcontinent [het huidige Pakistan, India en Bangla Desh] vaak pas na tientallen jaren moslims werden uit vrije wil omdat het godvruchtige en vreedzame leven van moslims diepe indruk maakte; er kwam natuurlijk bij dat het kaste-stelsel voor veel hindoes beklemmend werkte. Tijdens de grootste Mogol vorst Akbar de Grote [1556-1605] werden Jezuïten uitgenodigd aan het hof om de dialoog te voeren met de grote keizer, en ze zijn tot in de achttiende eeuw gebleven; onder hen was de beroemde Franciscus Xaverius. In 1630 was een christen gouverneur van Lahore, naast Delhi één van de beroemdste en grootste steden.

Tijdens de lange koloniale tijd is er van verbreiding van de islam door het zwaard geen sprake geweest; al zouden moslims gewild hebben, het zou hen niet toegestaan worden; niettemin is in die eeuwen de islam steeds gegroeid. Zo vaak is voorspeld dat de islam zou instorten, het tegenovergestelde is gebeurd terwijl er niet met een zwaard gezwaaid is door moslims. De laatste tientallen jaren zijn in Afrika veel mensen moslim geworden, waarvan 90% niet omdat ze met de dood bedreigd werden.

Op de home-page van mijn website www.jaapkraan.eu verzamel ik de getuigenissen van veelal zeer gezaghebbende moslims die categorisch elk geweld in naam van de islam verbieden. Boko Haram, de Taliban, de moordenaars in dienst van de Islamitische Staat, zij allen verkrachten de Koran die hen op heel andere wijze aanspoort: “God gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is. Hij spoort jullie aan, misschien laten jullie je vermanen”, Koran soera 16:90. Zo zijn er veel meer teksten in de Koran; als je die niet wil lezen noch naleven, vertegenwoordig je dan de zuivere islam, zoals Ephimenco stelt?

Dit artikel werd gepubliceerd op www.nieuwwij.nl op 22 augustus 2014.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *