Sex in Bijbel en Koran

De Koran

De islam ziet sex als een normale en natuurlijke behoefte van de mens. Symbolisch hiervoor is de belangrijke plaats die wordt toegekend aan sex in het paradijs. In de vertaling van Leemhuis staat in de koran, bijvoorbeeld soera 2: 25 dat er tuinen zijn, waar de rivieren onderdoor stromen; ‘voor hen die geloven en deugdelijke daden doen zijn daar reingemaakte echtgenotes en zij zullen daar altijd blijven.’ Het huwelijk is de basis voor een goed geordende samenleving. Sex hoort dus plaats te vinden binnen het huwelijk, als voorproefje van het paradijs. Man en vrouw vullen elkaar aan en zijn op elkaar aangewezen. Vrije sex geeft aanleiding tot chaos in de sociale orde en wordt afgewezen. Homosexueel gedrag wordt eveneens afgewezen omdat het gezien wordt als verzet tegen Gods schepping, waarin man en vrouw op elkaar aangewezen zijn.[1] Dit gedrag wordt in verband gebracht met het verhaal van Sodom en Lot, bijvoorbeeld soera 29: 28-35.

Daarover zou veel te zeggen zijn[2], maar ik beperk me tot de opmerking dat Lot in de koran gezien wordt als profeet, en dus niet zondigt en daarom wordt het beschamende einde van Lot niet verteld, zoals de bijbel wel doet in Genesis, als vermeld wordt dat Lot in een dronken bui incest bedrijft met zijn dochters, of liever: zij beiden met hem…[3] Naast deze hoofdlijn geeft de koran gedetailleerde aanwijzingen, bijvoorbeeld om geen gemeenschap te hebben met menstruerende vrouwen, soera 2: 222. In soera 2: 223 wordt het belang van een sexueel voorspel benadrukt; sommigen lezen in dit vers een verbod op anale seks, maar dat is discutabel. Het preutse en anti-lichamelijke gedrag zoals Augustinus en anderen in het christendom benadrukten, is de islam vreemd.[4] God legt bij monde van de koran mensen geen celibaat op, soera 57: 27. Of, in de woorden van Tabarini: ‘God has replaced to us the celibacy of the Christians with his truthful religion.’

Vanwege de geringe omvang van dit artikel kan hier niet gesproken worden over buitenechtelijk geslachtsverkeer, scheiding der seksen binnen de islamitische samenleving, het strafrecht in de koran, de positie van vrouwen etc.

De bijbel

In de Bijbel vinden we geen overschatting van de sexualiteit, mede als gevolg van polemiek tegen de Baäl-cultus en de bijbehorende tempelprostitutie. Evenmin is onderschatting van sexualiteit aan de orde. Er is niet zoiets als een griekse tegenstelling tussen lichaam en geest…, waar het lichaam gezien werd als de kerker… Sexualiteit in Israël werd gekenmerkt door een grote natuurlijkheid en onbevangenheid. Een mooi voorbeeld: ‘Toen Abimelech, koning der Filistijnen, door het venster keek, zie Isaak was aan het minnekozen met zijn vrouw Rebekka’ (Genesis 26:8). Erotiek is viering van het leven! Een belangrijke notie is het verbond: God en Israël hadden een verbond; het verbreken daarvan wordt passim als overspel gedefinieerd. Dat beeld zegt iets over het belang van trouw in de relatie. Om de ontrouw van Israël aan God aan de kaak te stellen moest Hosea met een hoer trouwen! In Genesis 2, Spreuken 31, Prediker 9:9 gaat het om de relatie: Een relatie is niet pas geslaagd als er kinderen geboren worden…

Vrouwen spelen vaak een grote rol, bijvoorbeeld in het boek Ruth, waar Ruth in hoofdstuk 3 het initiatief neemt tot sexueel contact. Of neem Abigaïl uit 1 Samuël 25: David had Nabal geholpen, de man van Abigaïl. Nabal weigert David te belonen. Zijn vrouw echter trekt David en zijn mannen tegemoet met eten en drinken, schapen, koren en vijgen. Ondertussen drinkt Nabal zich een stuk in zijn kraag. Als hij weer nuchter is, vertelt zijn vrouw wat ze deed en hij blijft daar in! En Abigaïl werd toen Davids vrouw… Je denkt aan het verhaal van Juda en Tamar in Genesis 38: Tamar, die sexueel optreedt, haar schoonvader verleidt omdat die zijn zoons niet aan haar gaf en haar dus de kinderzegen onthield. Onan, één van die zonen, verspilde uit nijd zijn zaad op de grond – en ‘onaneren’ is dus iets anders dan zelfbevrediging!

Het boek Hooglied laat alle preutsheid varen en spreekt onbevangen van geslachtelijk verkeer onder de appelboom, zie 8:5. In Spreuken 5: 18-19 wordt in positieve zin over het bevredigen van sexuele verlangens gesproken: Laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen. De vrouw mag dus initiatief nemen… Ook in de bijbel wordt homo-sexueel gedrag afgewezen, voornamelijk omdat het stond in het kader van afgoderij en tempelprostitutie. Op grond van die teksten kun je nu dat gedrag niet verbieden, want het was de bijbel onbekend dat je zo geboren kunt worden. Vanuit de bijbelse hoofdwet van de liefde gaat het nu niet aan de liefde te verbieden die mensen van hetzelfde geslacht verbindt.

Dit artikel werd op 6 september 2012 gepubliceerd op de website www.nieuwwij.

 

 

________________________________________

[1] Schild, M., ‘Een gesprek tussen twee gelovigen’, in Begrip 17(1991)104, p. 7.

[2] Landman, N., ‘Lot in de islamitische traditie: boodschap of verhaal? in Frederiks, M.T. [red.], Bijbelse figuren in de islamitische traditie (Zoetermeer: Meinema, 2007).

[3] cf. Landman, p. 55.

[4] Speelman, G. en Steenbrink, K., Een kleine Koran (Gorinchem: Narratio, 2011), p. 138.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *