Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen

De titel van dit boek* zou denigrerend uitgelegd kunnen worden; beter was: Wat christenen geloven & moslims anders uitleggen. Deel 1 gaat over de leer aan de hand van zes islamitische geloofspunten, deel 2 handelt over het leven aan de hand van de laatste zes van de tien geboden. Dit boek vertelt wat christenen geloven tegen de achtergrond van islamitische overtuigingen en misvattingen en wil zo christenen toerusten voor de ontmoeting met moslims. Daar slaagt dit boek niet in.Het boek is zeker niet geschreven om moslims toe te rusten voor de ontmoeting met christenen; dan zou het van slechte smaak getuigen om die zes islamitische geloofspunten allemaal te laten uitlopen op Jezus [Er is één God: zie Jezus; of de hoogste profeet is Jezus]. In dit boek staat Jezus wel heel centraal, zelfs als de bijbel er geen aanleiding toe geeft; zie bijvoorbeeld p. 31, waar terecht gezegd wordt dat de zondeval in de islam de weigering van de engel is om voor de mens te buigen, maar waar dan verder te lezen valt dat de zondeval in het christendom betekent dat ‘een van de engelen niet onder Chrístus wilde staan’; zo staat het niet in de brief van Judas vers 6, het vers dat de auteur als bewijsplaats opvoert. Op p. 35 staat: ‘De Koran ontkent glashard de godheid en de kruisdood van Jezus’… Dat is een hard oordeel dat elke dialoog uitsluit. Je kunt ook, met Wessels, als volgt redeneren: In soera 4: 157-158 wordt de kruisdood van Jezus ontkend, zo lijkt het. Bedenk echter dat deze tekst niet staat in de context van een gesprek met christenen, maar met joden, die menen dat zij de messias gedood hebben… De implicatie van die gedachte is dat de koran in de bewuste tekst over de schijnbare ontkenning van de kruisiging niet zegt dat Jezus niet feitelijk zou zijn terechtgesteld, maar wil ontkennen dat de joden het gedaan hebben. God heeft zelf de doodsschuld ingevorderd! De joden kunnen niet claimen dat zij Jezus hebben kunnen uitschakelen. De Vries vindt dat christenen die Mohammed wel als profeet willen zien, verraad plegen aan de eigen christelijke belijdenis, ja aan Jezus zelf…, p. 63. Wederom een hard oordeel, maar Mohammed mag je naar mijn idee minstens zien als een profeet zoals Amos; zij beiden oefenden in Gods naam profetische kritiek uit op de samenleving van hun tijd; God heeft zich toch niet onbetuigd gelaten, en ontfermde zich toch ook over Melchizedek, Naäman, Ruth, Tamar, Rachab, Ninevé enz.? Op p. 72 vinden we weer de oude karikatuur dat moslims door goede werken de hemel moeten verdienen; het citaat: ‘Ze moeten met rituele gebeden en andere voorgeschreven verplichtingen tentamenpunten scoren’… [sic!]

Ook in deel 2 ontbreken onjuistheden niet, bijvoorbeeld op p. 166: ‘De islam is een wettische godsdienst’…. Ook in dit deel heel veel aandacht voor het christelijk standpunt; de islam moet het met wat verwijzingen doen, waarbij algemeenheden op de voorgrond treden: De sharia is ‘Allahs “law and order”, p. 118; christelijke hoop staat tegenover islamitisch optimisme, p. 133, 136; in de islam is het huwelijk een contract, p. 137 enzovoort. In het kader van het 9e gebod besteedt Segers enige aandacht aan de dialoog op p. 159 en 160. Een ‘inclusieve

waarheidsopvatting’, uitgelegd als: beide religies komen op hetzelfde neer, wordt veroordeeld, wat mij betreft terecht. Maar dit boek heeft door de nadruk op het eigen gelijk geen weet van echte dialoog, zoals bijvoorbeeld gedefinieerd door Anne Hege Grung; zij definieert dialoog in haar proefschrift als a mutual encounter between equal parties, without hidden agendas, not aiming at transforming the other but at taking part in a mutual transformation that may happen through the encounter. Van de 178 pagina’s tekst die dit boek telt zijn er zo’n 170 gewijd aan het christelijk gedachtengoed; moslims komen er bekaaid af met een aantal verwijzingen naar de islam, die meestal kritisch zijn. Zo kan het dus niet.

*Gert-Jan Segers & Marten de Vries, Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen, Boekencentrum, Zoetermeer, 2012, 213 pagina’s.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *