Wat mij trof…

Soms wil je wel eens even wat kwijt en is je opmerking te lang om op Twitter te zetten. Hieronder dus wat losse flodders…

– We keken ontspannen naar het journaal op 19 januari 2012 totdat het bezoek van Netanyahoe aan Nederland op de buis kwam. Rutte verzekerde die crook dat Nederland nog steeds de beste maatjes is met Israël. Maar hoe kun je maatje zijn van een staat die systematisch weigert recht te doen aan Palestijnen, en hoe kun je deze Netanyahoe omhelzen van wie gisteren nog in Trouw stond dat hij niet van plan is om ook maar iets te doen om het vredesproces vlot te trekken? Maar dat wisten we al… Het geheugen van mensen is helaas kort, maar ik weet nog dat Netanyahoe in 1995 voor de eerste keer aan de macht kwam na de moord op Rabin, waardoor het hele vredesproces buitengewoon geschaad is. Laat ik nu even niet mijn eigen mening geven, maar Hirsch Goodman citeren, die op 5 september in de Israëlische krant ‘The Jerusalem Post’ terugkeek op de eerste 100 dagen van Netanyahoe als premier. Hij zei: Het vredesproces is door Netanyahoe zo in gevaar gebracht, dat Hamas niet meer hoeft op te treden… in Hebron werden weer de zaken niet geregeld, integendeel: er worden huizen opgekocht… Palestijnse kantoren in Jeruzalem werd de oorlog verklaard… Op 2 augustus werd besloten tot de bouw van nieuwe nederzettingen in Palestijns gebied… Een nieuwe snelweg wordt aangelegd door de West-bank, uiteraard na confiscatie van Palestijns gebied… Nieuwe bruggen moeten de Golan en Israël verbinden… De afsluiting van Gaza gaat gewoon door en die stad wordt niet economisch ontwikkeld… Israël blokkeert Amerikaanse fondsen voor Gaza… Oslo-akkoorden worden bevroren… een tunnel wordt gegraven onder de tempelberg. Dit was 1995 en nadien is het alleen maar erger geworden. Hoe kon men ooit zo’n man herkiezen? Maar Rutte zegt: Jij bent een man naar mijn hart, we staan vierkant achter Israël, zo langzamerhand naast Amerika als enige land ter wereld. Graag wil ik me door deze regels distanciëren van de uitspraken van Rutte.

-In het blad Woord & Dienst [19-11-2010, p. 32] werd aan cultureel anthropoloog prof. dr. André Droogers gevraagd met wie en waar hij welk lied zou willen zingen? Zijn antwoord luidde: ‘Met Geert Wilders, in de Poldermoskee, “Alle Menschen werden Brüder”.

– Volgens minister Hillen, die sprak op het partijcongres van het CDA op 27-11-2010, betekent de C van het CDA: Conservatief Democratisch Appèl. Hij heeft helaas nog gelijk ook.

– In zijn film ‘Fitna’ verwijst Wilders naar de Koran, o.a. naar Soera 8 vers 60: ‘En maakt tegen hen zo goed als jullie kunnen de bewapening en de inzetbare paarden gereed om Gods vijand en jullie vijand daarmee vrees aan te jagen…’ [vertaling Leemhuis]. Ook die moslims die terreur uitoefenen verwijzen graag naar deze tekst. Zij allen rukken de tekst uit zijn verband! Ze citeren nooit het volgende vers, Soera 8 vers 61: ‘En als zij geneigd zijn tot vrede, wees daar dan ook toe geneigd en stel je vertrouwen op God; Hij is de horende, de wetende.’

– In het boekenweekgeschenk 2011 ‘De Kraai’ gebruikt Kader Abdolah op p. 33 het woord ‘mohammedanen’ in plaats van ‘moslims’ of ‘islamieten’. Dat is merkwaardig, omdat moslims – en tot de invloedsfeer van de Islam mag men Kader Abdolah toch wel rekenen- grote hekel hebben aan het woord ‘mohammedanen’. Immers, voor moslims staat God centraal, en niet Mohammed.

– Wie zich echt wil verdiepen in Afghanistan en de beweging van de Taliban leze het boek ‘Taliban’ van Ahmed Rashid [Uitgeverij Atlas, Amsterdam / Antwerpen, 5e druk, oktober 2001, ISBN 90 450 0453 4]. Het is een goede en gedegen inleiding over het ontstaan en de ontwikkeling van deze beweging.

-Een goede gids om het hele verhaal van de Taliban in een internationale setting te situeren, inclusief het gekonkel van de CIA en de USSR, kan van Steve Coll het boek ‘Ghost Wars’ lezen [Penguin Politics, London, 2004, ISBN 978 0 14 102080 8]. Het boek presenteert, heel goed gedocumenteerd, inzichten en achtergronden die men elders vergeefs zoekt. Het eerste hoofdstuk raakte mij vooral, omdat daar de aanval op de Amerikaanse ambassade in Islamabad, Pakistan, beschreven werd in november 1979. Er wordt ook vermeld, zie p. 31, dat een Pakistaanse gepensioeneerde kolonel zijn leven waagde om met andere Pakistaanse bewakers de menigte tegen te houden die de Amerikaanse school belaagde, op diezelfde dag elders in de stad; ze waren slechts gewapend met hockey sticks en bezems… Wij wisten dit allemaal uit de eerste hand omdat onze kinderen vast zaten in die school. In het boek staat dat vermeld als: ‘They successfully beat off rioters who attacked the school while children lay cowering in locked rooms.’ Onze kinderen werden die avond heel laat thuis gebracht door de schoolbus… Steve Coll vermeldt ook dat die middag de Pakistaanse leider generaal Zia-ul-Haq een toer maakte door Rawalpindi, zie p. 29. Zia was vlak in de buurt van ons huis! Toen al was het heel onrustig, want het gerucht ging dat Israël en Amerika Mekka hadden aangevallen en al binnengedrongen waren in de grote moskee, de heiligste plek van de Islam. Dat gerucht was ook de directe aanleiding voor de aanval op de ambassade. Maar in werkelijkheid was die aanval gepleegd door Juhayman al Utaybi, die honderden Saoedische volgelingen van zijn zwager en ‘messias’ Mohammed Abdullah al-Qahtani aanvoerde en de heiligste plek van Mekka was binnengevallen. Wat Steve Coll niet vermeld is dat Zia geweten moet hebben dat Israël noch Amerika achter die aanval zat, zodat er ook geen enkele reden voor Pakistanen was om Amerikanen, Britten en anderen in Rawalpindi en Islamabad aan te vallen. Zia hield echter zijn mond en greep niet in, waardoor die dag doden zijn gevallen en veel westerse gebouwen beschadigd of verwoest werden, ook de British Library in Rawalpindi, een detail dat eveneens mist in dit hoofdstuk van het overigens voortreffelijke boek van Steve Coll.

– De uitspraak van de rechtbank Amsterdam in de zaak Wilders op 23 juni 2011 is teleurstellend en getuigt van een onhoudbaar kunstmatig onderscheid tussen een godsdienst en aanhangers van die godsdienst. Uitspraken van Wilders zoals: ‘De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran’ kunnen volgens de rechter niet aangemerkt worden als groepsbelediging, want deze uitspraak gaat over de Islam en niet over een groep mensen i.c. de moslims. Zouden de rechters zich niet aangesproken voelen als iemand zou zeggen dat de rechterlijke macht in Nederland beheerst wordt door een ziekelijke ideologie, fascistisch is en recht spreekt op basis van corrupte wetten?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *