Geven moslims geen tegengas? Echt wel!

De laatste wijziging van dit artikel was op 26-10-2017, dit stuk begon op 6-2-2010.

Het wordt zo vaak en zo gemakkelijk gezegd: Moslims participeren niet in dialoog, ze laten christenen de kastanjes uit het vuur halen. Ook laten ze zonder enig commentaar zelfmoordenaars of de Taliban hun ding doen zonder geweld te veroordelen, ze laten de eerwraak gebeuren en nemen vrouwenbesnijdenis voor lief en ga zo maar door.

Kloppen die uitspraken met de feiten? Ik meen van niet. Waar we in ieder geval mee te maken hebben is dat goed nieuws geen nieuws is. Waar we ook mee te maken hebben is dat de media er weinig belang bij lijken te hebben als ingeroeste beelden gecorrigeerd worden. Waar we, tenslotte, ook mee te maken hebben is dat het goede nieuws in vakbladen of kwaliteitskranten niet gelezen wordt. Hoe geven moslims tegengas?

Om maar met een belangrijk voorbeeld te beginnen, dat we nooit op het acht-uur-journaal gezien hebben: 138 islamitische geleerden publiceerden een ‘open brief’ en  bepleiten een dialoog in reaktie op de uitlatingen van paus Benedictus XVI. Benedictus had in Regensburg op 12-9-2006 verwezen naar een gebeurtenis, vele eeuwen geleden; hij had keizer Manuel II geciteerd die een Iraniër voorhield  dat de Islam het geloof verbreidde door het zwaard en dat de Islam niets nieuws doch alleen slechte zaken had voortgebracht. Daar gaat die open brief op in. Islamitische geleerden uit de hele wereld, waaronder toonaangevende en gezaghebbende hoogleraren, sjeiks, mufti’s enz. uit Saoedi-Arabië, Egypte, Syrië, Slovenië, Oman, Tunesië, Oezbekistan, Jordanië, Kosovo, Pakistan, Turkije, Nigeria etc. keren zich in de brief tegen geweld, onderstrepen wat we gemeenschappelijk hebben en benadrukken de liefde die mensen moeten hebben voor  God en de naaste. Het zijn buitengewoon belangrijke verklaringen die veel te weinig aandacht in de media hebben gekregen, aldus typeerde drs. Harry Mintjes “A Common Word”, deze verklaring van 138 prominente moslimgeleerden aan de paus en andere christelijke leiders. Mintjes gaf een analyse bij een studiedag van de contactgroep Islam van de Raad van Kerken op dinsdag 20 mei 2008 in Amersfoort. Het vernieuwende bestaat volgens Mintjes uit de breedte en wijdte van het appel. Het gaat om een initiatief van een groep moslims uit de breedte van de islam die in hun argumentatie zowel de christelijke als de islamitische bronnen gebruiken in hun bewijsvoering. Er is sprake van een vorm van intertekstueel lezen van de schriften, stelde Mintjes vast, en dat is uitzonderlijk.’ [Voor de tekst van de brief zie www.raadvankerken.nl/fman/324.doc].

Uitzonderlijk! En wie weet het, behalve een aantal ingewijden? Zo is er veel en veel meer te noemen, vóór en na die brief. Laat ik eens een paar dingen op een rijtje zetten met de bronnen er bij. En bedenk dan vooral dat dit het topje van de ijsberg is, en dat miljoenen moslims overal in de wereld contact zoeken met andersgelovigen en hun best doen de wereld leefbaar te houden. Hier volgt een willekeurig lijstje uit mijn verzameling knipsels:

– Op www.bruggenbouwers.com., 22 januari 2012, wordt door de jezuïet Samir Khalid Samir melding gemaakt van een baanbrekend document over godsdienstvrijheid, gepubliceerd door de Al-Azharuniversiteit in Caïro. Deze, voor Soennieten, zeer belangrijke universiteit heeft in het document beklemtoond dat artistieke vrijheid, vrijheid van onderzoek en meningsuiting alsmede godsdienstvrijheid van fundamenteel belang zijn. Als de Egyptische regering zich aan het advies zou gaan houden, dan zal dat grote gevolgen hebben in de Arabische wereld. Voor uitgebreidere informatie zie het blad Begrip 37(2011)4, p. 192-196.

– Ibrahim Wijbenga verwijt de moslimgemeenschap dat die te weinig afstand neemt van discriminatie van Joden en homoseksuelen; maar al te vaak hult de moslimgemeenschap zich ten onrechte in stilzwijgen [Trouw, 23-12-2010].

– Enis Odaci, voorzitter van de Stichting ‘Humanislam’ roept andere moslims op te laten zien dat de overgrote meerderheid van de moslims ook gruwt van haatzaaien, antisemitisme etc. Hij vraagt andere moslims hun humaniteit te tonen en Nederlandse kernwaarden te omarmen. Mochten er teksten in de Koran zijn die lijken op te roepen tot geweld jegens Joden dan nog blijft het de eigen verantwoordelijkheid van iedere moslim om zich humaan op te stellen. [Trouw, 17-12-’10]

– Op de website ‘YouTube’ hebben moslims gereageerd op de film ‘Fitna’ van Wilders. Uit een Brits onderzoek blijkt hoe gematigd die reactie geweest is. Moslims preekten op de website geen geweld; veeleer werd betoogd dat de islam hen inspireert tot hard werken en sociaal erbarmen. Werd de vrouw in ‘Fitna’ gepresenteerd als ‘hulpeloos wezen, slachtoffer van de moslim man, wachtend op redding door Westerse, verlichte blanken, op YouTube presenteren islamitische vrouwen zich juist als autonoom mens, met daadkracht en een eigen wil, niet geketend door de Koran.’ [Trouw 17-11-’10]

– Tahir ul-Qadri, een invloedrijke islamitische geleerde, heeft een uitgebreide fatwa gepubliceerd, waarin terrorisme, geweld tegen andersdenkenden en  zelfmoordaanslagen ondubbelzinnig veroordeeld worden. ‘Terrorisme is terrorisme, geweld is geweld, en het heeft geen plaats binnen de islamitische leer’, aldus ul-Qadri. De Islam moet alle mensen, ook niet moslims, beschermen. Mensen die anderen in Gods naam om het leven brengen behoeven ook niet op het paradijs te hopen, ze komen in de hel, zo meent de geleerde, die groot gezag heeft in 70 landen. [Trouw, 4-3-’10] Zie voor uitgebreidere informatie het stukje hierboven.

– Op 1 april 2010 werd in Medina door een groep internationale wetsgeleerden elke vorm van terreur verboden. Ook in Doebai veroordeelden 24 vooraanstaande geestelijken uit de hele wereld elke vorm van terreur, mede naar aanleiding van de aanslagen in Moskou en Dagestan. Ze zeiden o.a.: ‘Geen enkele grief, hoe gewettigd ook, kan ooit worden gebruikt om zulke moorden en wandaden te rechtvaardigen of te legitimeren.’ Eerder in die week had een groep geleerden in Mardin, in Zuid-Oost Turkije de ‘Mardin-fatwa’ verduidelijkt. Ooit had Ibn Taymiyya in de Middeleeuwen moslims het recht gegeven ongelovigen te doden. Omdat Bin Laden zich op die fatwa beroept voor zijn gruweldaden werd nu uitgesproken dat dat beroep ongeldig is en buiten de context van deze fatwa valt, zie Trouw 3 april 2010.

– De Pakistaans-Britse arts Qanta Ahmed hekelde in Trouw, 3-7-2010, het feit dat moslims zo weinig zelfkritiek hebben. Men heeft een groot woord over Israël, dat de toegang tot Gaza afsluit, maar men zwijgt erover dat Egypte hetzelfde doet en zelfs weigert om hulpgoederen uit Saoedi-Arabië binnen te laten; men houdt de grens dicht omdat men vreest dat Palestijnen naar Egypte vluchten. Dat Israël een schip aanvalt dat vanuit Turkije de blokkade probeert te doorbreken wordt internationaal breed uitgemeten, maar dat in Pakistan 120 vreedzame moslims opgeblazen worden door andere moslims, wordt verzwegen. ‘Gelukkig hebben we Gaza; zolang we als moslims onze aandacht daarop kunnen blijven richten hoeven we andere misstanden in de moslim wereld, zoals in Darfur, niet aan te pakken.’

– Religieuze leiders stemmen op 9 juni 2010 tegelijk om democratie te steunen… ‘Met dit samen stemmen willen we aangeven dat we vertrouwen hebben in de democratie en in elkaar. We gunnen iedere religie de ruimte en de mogelijkheden die we ook voor onszelf claimen. We zijn bereid tijd te nemen voor de ander en geduld op te brengen om elkaar recht te doen.’ Dat werd uitgesproken bij het gezamenlijk stemmen door leiders en bestuurders van religies in Utrecht op 9 juni. Aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse grote religies in de wereld: rabbijn Raphael Evers (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap), rabbijn Menno ten Brink (Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom), priester Joop Albers (Angelicaanse Kerk), dr. Arjan Plaisier (Protestantse Kerk), imam Mohammed Tahier Wagid Hosain (World Islamic Mission), imam K. el Bakkali (Vereniging Imams Nederland), Rinus Laban (Boeddhistische Unie), Radj Bhondoe en Bikram Lalbahadoersingh (Hindoe Raad Nederland). Daarnaast waren er medewerkers vanuit diverse godsdiensten.

-Liberale moslims in Egypte nemen het op voor Koptische christenen, Trouw, 3-2-2010.

– Moslims werken samen met joden en christenen tegen de opwarming van de aarde, Trouw, 9-1-2010.

– Oeganda verbiedt vrouwenbesnijdenis, Trouw, 12-12-2009.

– In het blad Woord en Dienst van 28-8-2009 lezen we: Op de synode van de Protestantse Kerk in Nederland werden Pakistaanse moslims bedankt, die meeleven hebben getoond met hun christelijke buren door hen in veiligheid te brengen en hen in hun eigen huis op te nemen.

– Aan het begin van het jaar 2009 kwam een gezamenlijke verklaring van joden, moslims en christenen die opriep tot vrede door dialoog, Kerkinformatie, Februari 2009.

– Moslims en de Raad van Kerken in Nederland deden op 18-12-2008 opnieuw een oproep tot krachtiger samenwerking, Trouw 18-12- 2008.

– Negen grote Turkse federaties gaan de strijd aan met eerwraak, Trouw, 26-11-2008.

– Onderzoek toont aan: De meeste moslims willen stemrecht en werk voor vrouwen, Trouw, 20-5-2008.

– In het nederlandse blad voor de dialoog tussen moslims en christenen Begrip vinden we in nr. 4 en 5 van de jaargang in 2008 dat ruim 3 miljoen mensen de afgelopen maanden keken naar de film ‘Ayat ayat Cinta’ [Liefdesverzen], waarin de Islam vredelievend wordt getekend en waarin men toont dat het niet alleen gaat over jihad [‘heilige oorlog’]. In Indonesië en Egypte [waar de film speelt] hebben velen de film gezien en onderschijven zij de inhoud. Benadrukt wordt dat men buitenlanders liefdevol moet verwelkomen enz., zie ook Trouw, 4-4-2008.

– Moslims wijzen geweld af, zo staat in een verklaring van moslims samen met de Protestantse Kerk in Nederland in een reactie op het optreden van dhr. G. Wilders, Centraal Weekblad,  21-3-2008.

– 93% van de moslims wereldwijd keurt de aanslagen van 11-9-2001 af. Het Amerikaanse bureau Gallup ondervroeg daartoe 50.000 moslims in meer dan 35 landen, Trouw, 27-2-2008.

– Moslims beseffen dat ze zelf aan een beter imago moeten werken; daartoe werden o.a. de Stichting Mirsab opgericht [die stichting gaat het beledigen van moslims juridisch aanvechten], het Landelijk Beraad Marokkanen en het Netwerk van Marokkaanse Jeugdorganisaties, Trouw, 6-2-2008.

– Einde 2007 heeft een belangrijk ideoloog van Al-Qaida, de Egyptenaar Sayyid Imam, het geweld op islamitische gronden afgezworen, Trouw, 26 nov. 2007.

– Moslims en christenen hebben zich uitgesproken tegen het wij-zij-denken en beloofd zich te weer te stellen tegen extremisme en geweld, Trouw, 9-7-2005.

– Uit een onderzoek in 2004 bleek dat Turken en Marokkanen geen onwettige akties in de samenleving accepteren, Trouw, 23-7-2004.

– Op www.bruggenbouwers.com werd vermeld dat op 25 maart 2011 de Stichting Nieuwemoskee Live is opgericht. Nieuwemoskee Live organiseert in 2011 discussiebijeenkomsten met als doel bestaande kritische geluiden in en rondom de moslimgemeenschap in Nederland te laten horen en zelfreflectie en betrokkenheid binnen die gemeenschap te stimuleren. De stichting is partner van de website Nieuwemoskee.nl, het virtuele islamitische platform voor kritische denkers, dat vorig jaar gelanceerd werd.

– In Trouw op 23 oktober 2012 roept Ibrahim Wijbenga de moslim gemeenschap op om op te treden tegen die radicale moslims die normen en waarden van de islam schenden door de orde in de moskee of elders te verstoren, kiezen voor gewelddadige confrontaties etc. ‘Hun haat tegen de samenleving gaat zelfs zo ver dat de moordenaar van Theo van Gogh als een heilige wordt vereerd.’ Ibrahim meent: ‘Deze extremisten dienen te worden buitengesloten; met hen is geen dialoog mogelijk.’

– In Trouw op 8 mei 2014 bekritiseert moslima Nuweira Youskine terecht het besluit van de sultan van Brunei om de sharia in te voeren, niet alleen het familie-, maar ook het strafrecht. Soms zullen ook niet-islamitische onderdanen zich aan moeten passen aan die wetgeving. Youskine meent terecht dat de sultan ten prooi is gevallen aan salafisme met als credo ’terug naar de zuivere wortels van de islam’. Maar, zo zegt zij, in de vroegere ‘zuivere’ islam hielden overheden nu juist wel rekening met andersdenkenden, en ze onderwierpen die minderheden helemaal niet aan islamitische wetten. “Het gekke is: noch die lijfstraffen, noch het miskennen van minderheden zijn in de Koran te vinden… Dus waarom de sultan en zijn geestverwanten hun nieuwe wetgeving als authentiek islamitisch kwalificeren, is volstrekt onduidelijk.” Ik ben het volstrekt met Youskine eens, alleen klopt het niet als ze zegt dat in de Koran geen lijfstraffen te vinden zijn. In de Koran wordt ten aanzien van een aantal zaken een grens (hadd) getrokken, bijvoorbeeld diefstal en overspel. De Koran gebiedt dan geseling of afhakken van handen, zie bijvoorbeeld soera 5: 38 en soera 24: 2 (vertaling Leemhuis).

– Op 1 april 2010 werd in Medina door een groep internationale wetsgeleerden elke vorm van terreur verboden. Ook in Doebai veroordeelden 24 vooraanstaande geestelijken uit de hele wereld elke vorm van terreur, mede naar aanleiding van de aanslagen in Moskou en Dagestan. Ze zeiden o.a.: ‘Geen enkele grief, hoe gewettigd ook, kan ooit worden gebruikt om zulke moorden en wandaden te rechtvaardigen of te legitimeren.’ Eerder in die week had een groep geleerden in Mardin, in Zuid-Oost Turkije de ‘Mardin-fatwa’ verduidelijkt. Ooit had Ibn Taymiyya in de Middeleeuwen moslims het recht gegeven ongelovigen te doden. Omdat Bin Laden zich op die fatwa beroept voor zijn gruweldaden werd nu uitgesproken dat dat beroep ongeldig is en buiten de context van deze fatwa valt, zie Trouw 3 april 2010.

– Religieuze leiders stemmen op 9 juni 2010 tegelijk om democratie te steunen… ‘Met dit samen stemmen willen we aangeven dat we vertrouwen hebben in de democratie en in elkaar. We gunnen iedere religie de ruimte en de mogelijkheden die we ook voor onszelf claimen. We zijn bereid tijd te nemen voor de ander en geduld op te brengen om elkaar recht te doen.’ Dat werd uitgesproken bij het gezamenlijk stemmen door leiders en bestuurders van religies in Utrecht op 9 juni. Aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse grote religies in de wereld: rabbijn Raphael Evers (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap), rabbijn Menno ten Brink (Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom), priester Joop Albers (Angelicaanse Kerk), dr. Arjan Plaisier (Protestantse Kerk), imam Mohammed Tahier Wagid Hosain (World Islamic Mission), imam K. el Bakkali (Vereniging Imams Nederland), Rinus Laban (Boeddhistische Unie), Radj Bhondoe en Bikram Lalbahadoersingh (Hindoe Raad Nederland). Daarnaast waren er medewerkers vanuit diverse godsdiensten.

– De Pakistaans-Britse arts Qanta Ahmed hekelde in Trouw, 3-7-2010, het feit dat moslims zo weinig zelfkritiek hebben. Men heeft een groot woord over Israël, dat de toegang tot Gaza afsluit, maar men zwijgt erover dat Egypte hetzelfde doet en zelfs weigert om hulpgoederen uit Saoedi-Arabië binnen te laten; men houdt de grens dicht omdat men vreest dat Palestijnen naar Egypte vluchten. Dat Israël een schip aanvalt dat vanuit Turkije de blokkade probeert te doorbreken wordt internationaal breed uitgemeten, maar dat in Pakistan 120 vreedzame moslims opgeblazen worden door andere moslims, wordt verzwegen. ‘Gelukkig hebben we Gaza; zolang we als moslims onze aandacht daarop kunnen blijven richten hoeven we andere misstanden in de moslim wereld, zoals in Darfur, niet aan te pakken.’

– Op de website ‘YouTube’ hebben moslims gereageerd op de film ‘Fitna’ van Wilders. Uit een Brits onderzoek blijkt hoe gematigd die reactie geweest is. Moslims preekten op de website geen geweld; veeleer werd betoogd dat de islam hen inspireert tot hard werken en sociaal erbarmen. Werd de vrouw in ‘Fitna’ gepresenteerd als ‘hulpeloos wezen, slachtoffer van de moslim man, wachtend op redding door Westerse, verlichte blanken, op YouTube presenteren islamitische vrouwen zich juist als autonoom mens, met daadkracht en een eigen wil, niet geketend door de Koran.’ [Trouw 17-11-’10]

– Enis Odaci, voorzitter van de Stichting ‘Humanislam’ roept andere moslims op te laten zien dat de overgrote meerderheid van de moslims ook gruwt van haatzaaien, antisemitisme etc. Hij vraagt andere moslims hun humaniteit te tonen en Nederlandse kernwaarden te omarmen. Mochten er teksten in de Koran zijn die lijken op te roepen tot geweld jegens Joden dan nog blijft het de eigen verantwoordelijkheid van iedere moslim om zich humaan op te stellen. [Trouw, 17-12-’10].

– Ibrahim Wijbenga verwijt de moslimgemeenschap dat die te weinig afstand neemt van discriminatie van Joden en homoseksuelen; maar al te vaak hult de moslimgemeenschap zich ten onrechte in stilzwijgen [Trouw, 23-12-2010].

– Op www.bruggenbouwers.com werd vermeld dat op 25 maart 2011 de Stichting Nieuwemoskee Live is opgericht. Nieuwemoskee Live organiseert in 2011 discussiebijeenkomsten met als doel bestaande kritische geluiden in en rondom de moslimgemeenschap in Nederland te laten horen en zelfreflectie en betrokkenheid binnen die gemeenschap te stimuleren. De stichting is partner van de website Nieuwemoskee.nl, het virtuele islamitische platform voor kritische denkers, dat vorig jaar gelanceerd werd.

– Op www.bruggenbouwers.com., 22 januari 2012, wordt door de jezuïet Samir Khalid Samir melding gemaakt van een baanbrekend document over godsdienstvrijheid, gepubliceerd door de Al-Azharuniversiteit in Caïro. Deze, voor Soennieten, zeer belangrijke universiteit heeft in het document beklemtoond dat artistieke vrijheid, vrijheid van onderzoek en meningsuiting alsmede godsdienstvrijheid van fundamenteel belang zijn. Als de Egyptische regering zich aan het advies zou gaan houden, dan zal dat grote gevolgen hebben in de Arabische wereld. Voor uitgebreidere informatie zie het blad Begrip 37(2011)4, p. 192-196.

– In Trouw op 23 oktober 2012 roept Ibrahim Wijbenga de moslim gemeenschap op om op te treden tegen die radicale moslims die normen en waarden van de islam schenden door de orde in de moskee of elders te verstoren, kiezen voor gewelddadige confrontaties etc. ‘Hun haat tegen de samenleving gaat zelfs zo ver dat de moordenaar van Theo van Gogh als een heilige wordt vereerd.’ Ibrahim meent: ‘Deze extremisten dienen te worden buitengesloten; met hen is geen dialoog mogelijk.’

– In Trouw op 8 mei 2014 bekritiseert moslima Nuweira Youskine terecht het besluit van de sultan van Brunei om de sharia in te voeren, niet alleen het familie-, maar ook het strafrecht. Soms zullen ook niet-islamitische onderdanen zich aan moeten passen aan die wetgeving. Youskine meent terecht dat de sultan ten prooi is gevallen aan salafisme met als credo ’terug naar de zuivere wortels van de islam’. Maar, zo zegt zij, in de vroegere ‘zuivere’ islam hielden overheden nu juist wel rekening met andersdenkenden, en ze onderwierpen die minderheden helemaal niet aan islamitische wetten. “Het gekke is: noch die lijfstraffen, noch het miskennen van minderheden zijn in de Koran te vinden… Dus waarom de sultan en zijn geestverwanten hun nieuwe wetgeving als authentiek islamitisch kwalificeren, is volstrekt onduidelijk.” Ik ben het volstrekt met Youskine eens, alleen klopt het niet als ze zegt dat in de Koran geen lijfstraffen te vinden zijn. In de Koran wordt ten aanzien van een aantal zaken een grens (hadd) getrokken, bijvoorbeeld diefstal en overspel. De Koran gebiedt dan geseling of afhakken van handen, zie bijvoorbeeld soera 5: 38 en soera 24: 2 (vertaling Leemhuis).

– In Trouw op 26 juni 2014 geeft Youskine Halbe Zijlstra er van langs, die -net als vele anderen- blijft roepen dat moslims het geweld van mede-moslims moeten veroordelen. Zijlstra zou moeten weten dat geloof over God gaat en dat geweld over machtswellustelingen gaat. Maar ze wil het nog wel een keer duidelijk zeggen: “Islam keurt geweld en terreur ten allen tijde af.”

– In Trouw op 2 augustus 2014 roept Safeer Siddiqi, imam te Nunspeet, moslims op geen geweld te gebruiken: “De islam veroordeelt de acties van moslims die geweld gebruiken, antisemitische uitspraken doen en het eigen land niet trouw zijn.”

In Trouw op 22 augustus 2014 wordt bericht over het CMO [het Contactorgaan Moslims en Overheid], dat stellig afstand neemt van de onmenselijkheden van de extreem-djihadistische IS [voorheen Isis] in Irak en Syrië; de terreurdaden worden veroordeeld. Het CMO vertegenwoordigt 380 moskeeën in Nederland; zij worden allemaal opgeroepen om in het vrijdaggebed van 22 augustus 2014 de extreme gewelddadigheden van de IS te verwerpen.

In Trouw op 23 augustus 2014 komt imam Yassin Elforkani aan het woord, die vaste voorganger is in de Omar Al Farouq moskee in Utrecht. Hij zegt: “De Islamitische Staat (IS) is een terreurbeweging die zo ver staat van de islam dat we als goede gelovigen allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen en ons daartegen moeten uitspreken… Een goede moslim is barmhartig en zweert geweld tegen wie dan ook af. Die vreselijke gruweldaden, die wrede moordpartijen, dat is niet de islam. De mensen die dat beweren zijn onwetend”. Op dezelfde pagia 4 spreken ook 3 andere jonge moslims zich uit tegen het geweld van de IS.

In Trouw op 2 september 2014 wordt bericht dat Bakr Ahmad in India en zes imams in Engeland fatwa’s hebben uitgevaardigd tegen de nieuwe staat IS. Ahmad veroordeelt de strijders van IS als'” vijanden van de mensheid” en “beschadigers van de islam”. In een fatwa legt een daartoe bevoegde geestelijke uit, -op grond van de sharia, de islamitische wet-, wat je moet vinden van een actuele kwestie. De zes leidende moslimgeleerden in Engeland, die ook een fatwa uitspraken, verbieden moslims mee te strijden met IS en roepen moslims op zich te verzetten tegen de gifitige ideologie van IS. Ze zeggen dat IS de Geneefse conventie heeft geschonden alsmede afspraken over slavernij; de slachting van IS onder sjiieten, christenen en yezidi’s is weerzinwekkend, zo houden ze hun islamitische achterban voor. Eerder al, op 19 augustus 2014, bracht de Grootmufti van Saoedi-Arabië, sjeik Abdul Aziz al-Sheikh, een fatwa uit tegen IS, die hij “vijand nummer één” van de islam noemde.

In Trouw op 5 september 2014 wordt bericht dat de sjiitische Hezbollah in Libanon het opneemt voor christenen en anderen. Het geweld van de soennitische IS-strijders, van Al Kaida en het filiaal van Al-Kaida In Syrië, Al-Noesra, stuit Hezbollah tegen de borst. Het monster van IS erkent geen sjiieten, christenen, druzen, gewone soenniten, yezidi’s, Koerden en Arabieren, aldus Hezbollah. Bij het artikel staan foto’s van strijders van Hezbollah, die voor christelijke symbolen salueren. Wie had dat een aantal jaren geleden gedacht, in Libanon en daarbuiten? Dat Hezbollah medestrijder van Assad is tegen IS wordt al bijna geaccepteerd. In ieder geval geldt nu dat militante moslims het voor christenen en anderen opnemen door zich tegenover andere militante moslims te laten gelden.

In Trouw op 26 september 2014 hebben 120 islamitische geestelijken de Islamitische Staat van repliek gediend en zich gewend tot “kalief” Al-Baghdadi. Het document telt 18 pagina’s en is ondertekend door zeer hoge soennitische geestelijken uit onder meer Egypte, Palestina, Jemen, Dubai, Soedan, Bulgarije en Nigeria. Veel Europese landen en de USA zijn vertegenwoordigd door leiders van moslimkoepels. De ondertekenaars leggen punt voor punt uit waarom de idelologie van Al-Baghdadi indruist tegen de islam. Onschuldigen doden, vrouwen en kinderen hun rechten ontnemen, mensen martelen, doden verminken, een kalifaat uitroepen zonder consensus van alle moslims, het doden van andersdenkende moslims [sji’ieten, alawieten], het negeren van bestaande islamitische kennis en de oversimplificatie van de sharia, het is allemaal fout en verwerpelijk. Een duidelijke boodschap van toonaangevende geleerden!

In Trouw op 15 november 2014 wordt bericht over een andere methode om IS te bestrijden: door satire, sketches en humor; zo moet een groenteboer vrouwelijke en mannelijke groentenamen scheiden; of een jihadist klaagt tegen een taxichauffeur over moderne uitvindingen als radio, die er ten tijde van Mohammed nog niet waren, waarop de taxichauffeur stopt en tegen hem zegt: Wacht jij maar op de volgende kameel… Door moppen te maken en te lachen laten mensen zien dat ze niet bang zijn voor het geweld van IS.

In het blad Begrip, nr. 3, 40e jaargang, 2014  [Postbus 90189, 4800 RN Breda] is een vertaald uittreksel gemaakt van de brief die 126 geleerden uit de hele islamitische wereld geschreven hebben aan IS-leider Baghdadi, wiens theologie en moordpartijen zij krachtig bestrijden. Voor de hele brief zie www.lettertobaghdadi.com

Hieronder enkele belangrijke uitspraken uit dit stuk:

– Het is in de islam verboden onschuldigen te doden, evenals journalisten, diplomaten, hulpverleners.

– Het is in de islam verboden om christenen en mensen van het Boek, waaronder Yazidi’s te doden of te mishandelen.

– Het is verboden mensen te dwingen zich te bekeren.

– Het is verboden om mensen als niet-moslim uit te roepen tenzij zij dat zelf verklaren.

-Jihad betekent in de islam dat een verdedigingsoorlog toegestaan is. De grote jihad is de strijd tegen zichzelf, de kleine jihad is gewapende strijd ter verdediging, maar er bestaat geen agressieve aanvalsjihad omdat mensen een andere godsdienst of mening hebben. In zijn commentaar op de brief zegt Reesink: “Over de (kleinere) jihaad, als gewapende strijd, lijkt een consensus te ontstaan dat deze alleen geoorloofd is als men wordt aangevallen. Geleerden in het verleden dachten hier soms anders over”.

– “Het gedrag van de profeet was heel anders. Hij liet slechts twee oorlogsmisdadigers doden in de slag bij Badr. In tien jaar tijd en tijdens 29 veldslagen heeft hij van de tienduizenden gevangenen geen enkele reguliere soldaat gedood. Hij zorgde ervoor dat ze vriendelijk behandeld werden volgens Gods woord”.

– Arabische christenen strijden niet tegen de islam… ze zijn vrienden, buren, medeburgers… ze vallen onder oude akkoorden van 1400 jaar geleden… sommige van hun voorouders vochten met het leger van de profeet tegen de Byzantijnen…

– Het is in de islam verboden een kalifaat uit te roepen zonder instemming van alle moslims.

Zulke duidelijke taal geeft openingen voor de toekomst!

In Trouw op 12 januari 2015 wordt vermeld hoe duizenden moslims zich uitspreken tegen de moordpartij[en] in Parijs -vooral Charlie hebdo- onder de slogan: “Niet mijn islam”. Aan het woord komen Najoua Ihattaren, die zegt dat ze zich steeds vaker schaamt omdat ze moslima is, en Isaak Balkh, die er op wijst dat er een man was die Mohammed wilde vermoorden; toen hij voor de profeet gebracht werd, vroeg Mohammed eerst: Hebben jullie voor hem gezorgd en hem gevoed? Ook verwijst hij naar de Koran, waar staat in soera 5 vers 32 dat je alle mensen vermoordt als je één onschuldige doodt.

In Trouw op 29 januari 2015 wordt verteld over geloofstwijfel bij jonge moslims in Mali, veroorzaakt door het vele geweld van medemoslims. De jeugd zegt: Als dit voorgeschreven wordt door ons geloof dan hoeft het niet meer voor ons. De meeste moslims in Mali praktiseren al eeuwenlang een gematigde islam. Maar met de groeiende steun vanuit de Golfstaten voor de bouw van scholen, moskeeën en door het geven van studiebeurzen komen tegelijkertijd radicale ideeën het land binnen. Er komt nu bezinning op gang: “We moeten de echte islam praktizeren”; “de Koran zegt dat je je naasten moet helpen, wie het ook is”.

In Trouw op 21 februari 2015 wordt vastgesteld door Wagemakers, islamoloog in Nijmegen en auteur van een boek over de ideologie van Maqdisi, een jihadi, dat het IS niet lukt om grote jihadgeleerden achter zich te krijgen. IS brak met Al-Qaida, en mist zo ook voor erkenning van het kalifaat de steun van Mullah Omar, leider van de taliban. Van de belangrijkste theologen over de jihad komt forse kritiek op het geweld dat IS gebruikt.

Op 26 januari 2016 meldt Trouw dat in Marokko driehonderd prominente islamitische leiders bijeen zijn om een gezamenlijke verklaring op te stellen tegen de vervolging van religieuze minderheden: moslims en andere gelovigen dienen immers goed samen te kunnen leven. Deelnemers – imams, moefti’s, rechters en politici- komen ook uit Saudi-Arabië, Irak en Egypte. Met de verklaring wil men benadrukken dat geweld door moslims haaks staat op de islamitische traditie van verdraagzaamheid.

Op 10 januari 2017 meldt imam Khalid Benhaddou in Trouw dat veel moslims kennis ontberen, en daardoor geen tegengas kunnen geven aan extremisme. In zijn boek Is dit nu de islam? geeft de imam wel tegengas en pleit hij voor een rationele islam. De terrorist Salah Abdeslam had volgens zijn advocaat niet meer over de islam gelezen dan een samenvatting van de Koran op internet. Het streven naar een islamitische staat bijvoorbeeld moet ter discussie gesteld worden.

In 2017 publiceerde Mohamed El Bachiri zijn boek Een jihad van liefde. Het boek werd opgetekend door David Van Reybrouck en kwam uit bij ‘De Bezige Bij’. Het kost een paar euro, maar het is een goudmijn! El Bachiri verloor zijn vrouw bij de aanslagen in Brussel. In dit boek staat zijn reactie op die terreurdaad: slechts liefde kan dit geweld overwinnen. Bachiri legt het woord jihad zo uit als duizenden moslims het doen en zoals ik het ook deed in mijn boek Met het oog op moslims: de echte betekenis van het woord jihad is inspanning; inspanning tegen je hartstochten en je driften. ‘De jihadist bewaart de glimlach en erkent de menselijkheid van de ander; … het is zo gemakkelijk om iemand te slaan of geweld te gebruiken. Het is de stomste reactie’, zie p. 76-77. Bachiri is allereerst mens: ‘Aangezien ik in de eerste plaats mens ben en daarna pas moslim, is het logisch dat ik humanistische waarden vooropstel’, p. 79. Jezus zei: heb uw vijanden lief; de moslim Bachiri brengt het in praktijk. Het is een buitengewoon rijk boekje!

De Leeuwarder Courant berichtte op 25 oktober 2017 dat de Saudi-Arabische kroonprins Mohammed bin Salman ‘zich in ongebruikelijk klare taal voorstander getoond heeft van liberalisering van het ultraconservatieve koninkrijk. We keren terug naar de gematigde islam, die open is tegenover de wereld en alle religies’. Hij zei dat op een conferentie toen hij werd aangesproken op de radicale ideeën die nu heersen in zijn land. Als dit werkelijk doorgaat zou het een zegen zijn: via de met olie verdiende dollars heeft dit land tientallen jaren subsidie gegeven voor de bouw van moskeeën en Koranscholen in tal van landen, waarin hun radicale leer gepredikt of onderwezen werd. Het bericht eerder dit jaar dat vrouwen eindelijk mogen autorijden in zijn land was misschien al een voorbode van deze koerswijziging.

Eén gedachte over “Geven moslims geen tegengas? Echt wel!”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *