Bibliografie

Afkortingen:
AM Al Mushir, Rawalpindi
CW Centraal Weekblad [vanaf 2009: Christelijk Weekblad]
RhW Rondom het Woord (Hilversum, NCRV).
S&E School en Evangelie
W&Z Wereld en Zending

1971
‘Ontwikkelingssamenwerking’, in Kerkbode voor de Gereformeerde Kerken in Kampen en omgeving, 14 mei 1971 [26(1971)45].
‘Toccata en fuga’, in Nummer 2 (Kampen, 1971), een kritische reactie op Kees Bakker en Fokke van der Heide.

1977
‘Samenspel’, in Katechetisch Bulletin (Kampen, 1977).

1978
Van droom naar werkelijkheid; gedachten over wezen en struktuur van de missionaire gemeente. Doctoraal scriptie Theologische Hogeschool Kampen.

1979
‘Towards a relevant theology’ in AM 1979-2, p. 60-71.

1980-1985
‘News from the Country’ in AM. Een kwartaalrubriek waarin ik schreef over ‘The Christian Community’ in Pakistan in de nrs. 1980-1 t/m 1982-2; 1982-4 t/m 1985-1.

1981
‘The specific character of John’s Gospel’ in Urdu, AM 1981-1.
‘The questionmark at the end of the Book of Jonah’ in Urdu, AM 1981-2.

1982
De kerk in Pakistan, een deel in de serie ‘Allerwegen’, 13[1982]1.
‘Religious Education and the Muslim Minority in Holland’, AM 1982-4.

1983
Amos, een cursus in Urdu voor de Bible Correspondence School.
‘Social Justice: The Quran and the Bible’, (co-auteur: Khwaja Masud) in The Muslim [een dagblad], 25-11-1983.
‘Moslims en christenen op school’ in Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken van de classis Amsterdam, 10(1983)43, 26 okt.
Religious Education in Islam, with special reference to Pakistan: An Introduction and Bibliography, Rawalpindi, 1983.

1984
‘Missionaire verkondiging en dialoog in Pakistan’, CW 18-5-1984.
‘Serieus nemen van de ander is vaak gemist getuigenis’, CW 25-5-1984.
‘Muslim-Christian Relations and Christian Study Centres’, AM 1984-3/4.

1985
‘Education in Pakistan: Developments in 1984-1985’, AM 1985-1.
‘Heiliging en dialoog’, in Kerkblad voor de Gereformeerde Kerken van de classis Amsterdam,12(1985)41, 11 okt.
‘Kerstmeditatie’, Begrip nr. 77, nov./dec. 1985.

1986
‘Moslim kinderen en onze sportvereniging’, in Beweging 6(1986)5, jan. nr.
‘Ontmoeting leidt tot nieuwe identiteit’, Trouw, 30-12-1986.

1987
‘Militante moslims’ in Bulletin S&E, 15[1987]4 –januari.
‘Handelingen 10 en de dialoog met moslims’ in Kerkbode Leiden/Oegstgeest 23-1-1987.
‘Pakistaans studiecentrum in de marge 1967-1987’, W&Z, 1987-1.
‘Moet je moslim kinderen op vrijdag vrij geven? Kerkinformatie, maart 1987.
‘Een rechtvaardig oordeel over de christelijke ontmoetingsschool? Inkom, 1987-3, p. 83-4.
‘Openheid én identiteit’, Marimba 37[1987]5.
‘ De Islam in Nederland heeft vele gezichten’, Delta, maart 1987, 2e aflevering [uitg. CPS].
‘Moslims en het christelijk onderwijs: een kroniek’, Begrip nr. 85.
‘Ontmoetingsschool: samen rijker worden’ (co-auteur: J.H. Gerritsen), Trouw, 26-11-1987.
‘Geboorte en dood’Ons AVO blad,16-12-1987.
Bijbel en andersgelovigen (Kampen: Kok, 1987).

1988
‘Ontmoetingsonderwijs is een kwestie van vallen en opstaan’,Trouw, 7-1-1988.
‘Het gesprek is onze zending’, Vandaar,April 1988, p. 19-21.
‘Dood en geboorte’Ons AVO blad,23-3-1988, 68(1988)6.
‘Het heil van de mens centraal; openheid naar anderen, trouw aan eigen identiteit’, Trouw 19-7-1988.
Islam in kort bestek (co-auteur: M. Geijbels), (Delft: Meinema, 1988) (4e dr. in 1995).
‘Moslims en onderwijs’, Basiseducatie, 1988-4.
‘Christenen in Iran en moslims in Nederland, Veluws Kerkblad, 25-11-1988.

1989
Marhaban (alleen de eindredactie), (Delft: Meinema, 1989; 2e dr. in 1991).
‘Blijf praten met moslims’, Trouw, 15-2-1989.
‘Ontmoeting religies moet nog beginnen’, Kerkinformatie, Feb. 1989.
‘Christelijk onderwijs en moslim leerlingen. Een beknopte bibliografie’, OMO 1989-5, Dienstencentrum Leusden.
‘Aan geloof ontkomt niemand’, Trouw, 16-6-1989.
‘Ontmoeting met moslims in Nederland’, RhW 31(1989)3, p. 13-18.
‘Moslims op de christelijke school’ [met Bart ten Broek], RhW 31(1989)3, p. 31-37.
‘Wel naar PLO, maar weg naar OJEC moet open blijven’, Trouw, 17-11-1989.

1990
‘Onderwijsgevenden en hun medechristenen in de multi-religieuze samenleving’, in Brokerhof, D. en Zuurmond, A, [red.], Godsdienstonderwijs in intercultureel perspectief (Kampen: Kok, 1990), p.55-65.
‘Recht doen aan elkaar; moslims en christenen samen verantwoordelijk voor één school’, De Bazuin, 73[1990]14, p.11-12 [6 april].
‘Een huis van wijsheid’, Marimba,40[1990]5, p. 11-13.
‘Islamitisch godsdienstonderwijs op een christelijke school?’, in J. van Lin [red.], Ontmoeting van moslims en christenen (Hilversum: Gooi&Sticht, 1990).
‘De ander centraal’, W&Z, 19(1990)4, p. 338-344.
‘Recent verschenen literatuur rond dialoog, pluralisme en uniciteit’, W&Z, 19(1990)4, p. 379-380.

1991
‘Ontmoeting met moslim leerlingen binnen het christelijk onderwijs’, in Reesink, P. [red.], Islam, een nieuw geloof in Nederland (Baarn: Ambo, 1991), p. 91-108, 248-251.
‘Bijbelstudies’, in J.Slomp [red.], Wereldgodsdiensten in Nederland (Amersfoort: De Horstink, 1991), p. 45-52.
‘Hoe komen we verder?’, Voorwerk, 8[1991]2, p. 73-79.

1992
‘Waarom die angst voor moslims?’, Trouw, 6-2-1992.

1993
‘Muslims, Christians and education: the example of the Netherlands’, in G. Speelman, J. van Lin, D.C. Mulder [red.], Muslims and Christians in Europe (Kampen: Kok 1993), p. 125-137.
‘Autogebruik terug met benzine op de bon’, Trouw,1-10-1993.
‘De vrijzinnigheid van de Gereformeerde Bond’, Trouw,27-10-1993. Dit artikel werd door Trouw opgenomen in het Trouw-cahier ‘Samen op weg’.

1994
‘Kerkelijke jeugd kan verantwoordelijkheid aan’, Impuls, Sept. 1994.

1995
‘Tijdens spel komen emoties los’, Centraal Weekblad,12-5-1995.
‘Bruisend Afrika, doods Westen?’, Trouw,16-12-1995.

1996
‘Alle volken op aarde gezegend’, Centraal Weekblad, 26-1-1996.
‘Een dienst van genezing’, Centraal Weekblad,7-6-1996.
‘Stille omgang’, Centraal Weekblad, 2-8-1996.

1997
‘Andersgelovigen in bijbels-oecumenisch perspectief’ in Droogers, A. e.a. [red.], De stereotypering voorbij (Zoetermeer: Boekencentrum, 1997).

1998
‘Mallemolen’, Trouw,8-4-1998.

1999
‘Een paasverhaal’, Actief, Bergum, 30 maart 1999.

2000
‘Over moslims en andere gelovigen’, Open Vensters, okt. 2000.
‘Over Mohammed, de Koran en de vijf zuilen’, Open Vensters, Nov. 2000.

2001
‘Ontmoeting van moslims en christenen’, Open Vensters, Jan. 2001.
‘Welke geest bezielt u?’, Actief, Bergum, Pinksternr. 2001.
‘Vacatures en beleid’, Ouderlingenblad 79(2001)908, p.4-7.
‘Ook dooplid ambtsdrager’, Friesch Dagblad, 12-9-2001.

2002
‘Joden en Palestijnen in historisch perspectief’, Geandewei, 25-1-2002.
‘Islam, Mohammed, de Koran en de vijf zuilen’, Geandewei, 3-5-2002.
De dienst der genezing in perspectief, eigen uitgave, Bergum, 2002.
‘Hoog tijd voor respectvolle omgang’, Friesch Dagblad, 9-12-2002.

2003
‘Een opstandingsverhaal’, Actief, Bergum, 16-4-2003.
‘Geboorte en dood’ Geandewei, 5-12-2003.
‘De wording van Jezus’, Geandewei, 19-12-2003.

2004
‘Verschillende beelden van dezelfde God’, Leeuwarder Courant, 21-9-2004.
‘Geboorte en dood’ Actief, Bergum, 22-12-2004.

2005
‘Qur’aan en Bijbel: Beleving en betekenis’, Geandewei, 14-1-2005.
‘Te veel Jezus’, Woord & Dienst, 10-12-2005.
‘Jezus in het gesprek met moslims’, Woord & Dienst, 24-12-2005.

2006
‘Hemelvaart: Van beneden naar boven, van boven naar beneden’, Actief, Bergum, 24-5-2006.
‘Wie spreekt namens God? Jeremia en Hananja, Geandewei, 9-6-2006.
‘Sluiting regionale centra’, Geandewei, 11-8-2006.

2007
‘Geworteld in Pakistan’, www.reliflex.nl, 8-1-2007.
‘De uitwerking van de Godsnaam’, Leeuwarder Courant, 16-8-2007.
‘Bijbel en Koran’, Woord & Dienst, 28-9-2007.

2008
‘Geloven in vrede’, Vredeskrant 2008.

2009
‘Kader Abdolah en de Koran’, Begrip 34(2009)4, p. 198-203.
‘Briefschrijvers PKN dialoog islam maken het zichzelf te gemakkelijk’, www.bruggenbouwers.com/2009/09/05/briefschrijvers-pkn-dialoog-islam-maken-het-zichzelf-te- gemakkelijk (5 september 2009).
Pakkende preken (uitgave in eigen beheer; druk: Soest, Boekscout.nl, 2009).
‘Wilders, Knevel en Trouw’, homepage 14-12-2009.
‘Kerst is meer dan de stal, de ster en de versieringen’, Actief, Bergum, 23-12-2009.

2010
Geven moslims geen tegengas? Echt wel! Homepage 6-2-2010.
‘Bijna-dood-ervaringen’ in Tsjerkeweagen, kerkblad Protestantse Gemeente Garijp, nr. 8, augustus 2010.
Recensie van het boek ‘Joodse en Palestijnse tranen’ van Johan M. Snoek op www.bruggenbouwers.com
Wilders, de rechtsspraak en de media. Homepage 25-10-2010.
Mag het een onsje meer zijn? Over de Islamnota van de PKN. Website, Publicaties, 27-10-2010.
Islam zou doodbloeden als het niet iets met God van doen had, Friesch Dagblad, 11-11-2010.
Tekstregister bij de verzamelde liederen van Sytze de Vries in de bundel ‘Jij, mijn adem’, Website, Varia, 14-11-2010.
Profeet Mohammed vertelde ook waarheid over God, Friesch Dagblad, 17-11-2010.
Moeten we bang zijn voor moslims en de islam? Homepage 27-11-2010.
Wat geloven moslims en christenen samen over God? Homepage 27-11-2010.

2011
‘Een waardevolle historische bijdrage aan de dialoog tussen christenen en moslims’, recensie van ‘Johannes Damascenus & Theodorus Abu Qurra…’ op www.bruggenbouwers.com
‘Osama bin Laden: Zijn opkomst en dood’ op www.nieuwwij.nl
Recensie van ‘De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in Pakistan’ op www.bruggenbouwers.com, 27 juni.
Recensie van ‘Een blok aan het been? Gereformeerde mannenbroeders in debat over de islam’, op www.bruggenbouwers.com., 12 november.
Recensie van ‘Van Harem tot Fitna’ op www.nieuwwij.nl, 26 november.
Recensie van ‘Islam in Nederland’ op www.nieuwwij.nl, 6 december.

2012
Recensie van ‘Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen’ op www.nieuwwij.nl, 23 februari en in Begrip 38(2012)1.
‘Kan het bestaan van God bewezen worden?’, deze website onder Varia, 6 augustus.
‘Sex in bijbel en koran’, op www.nieuwwij.nl, 6 september.
‘Verkuyl is geen gids voor de dialoog met moslims in onze tijd’, een recensie van een dissertatie over Johannes Verkuyl op www.bruggenbouwers.com, 14 september.
‘Kerk, Islam en populisme’, een recensie van een vrijzinnig boekje ter voorbereiding op de ‘Beraadsdag 2013’.
De recensie verscheen op 12 oktober op www.nieuwwij.nl
Recensie ‘Christelijke Dogmatiek’, verscheen 15 november op www.nieuwwij.nl
Recensie ‘De vele gezichten van Jezus Christus’, verscheen 2 december op www.nieuwwij.nl
Recensie ‘Over de balk in het oog van Wilders’ verscheen 21 december op www.nieuwwij.nl

2013
‘Vervolgnota PKN over islam stelt vaak teleur’, op 4 april op www.nieuwwij.nl

2014
Beknopt register op de boeken van Harry Potter, jaapkraan.eu, 8 januari.
Harry Potter – enkele gedachten, jaapkraan.eu, 14 januari.
“Visies op Israël”, recensie van Paas, Israëlvisies in beweging, verscheen 10 februari op www.nieuwwij.nl
“De Islamitische Staat typeert de islam niet”, verscheen op 2 augustus op www.nieuwwij.nl
“De Islamitische Staat en het kalifaat”, in Geandewei, 21(2014)19, 24 oktober.
“De maaltijd van de Heer: Wie is genodigd?”, in Geandewei, 21(2014)22, 5 december.

2015
“Suurmond en de ingewikkelde werkelijkheid”, verscheen 12 januari op www.nieuwwij.nl
“Een vergeten element in de discussie: Mohammedverering”, verscheen 23 januari op www.nieuwwij.nl
“Zelfmoordplan in Pakistan”, verscheen 18 maart op www.nieuwwij.nl
“Christelijke visies op de Islam”, Ûnderweis 24(2015)8.
“Bijbel versus Koran: Suurmond vergelijkt appels met peren”, verscheen 6 oktober op www.nieuwwij.nl

2016
Met het oog op moslims. Theologen en de Protestantse Kerk in dialoog met moslims van 1960-2010. Dit boek verscheen bij Uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer, telt 342 pagina’s en kost € 27,50.
“Wat kunnen we doen tegen islamitische terreur?”, verscheen op 9 augustus op www.nieuwwij.nl “Bronnen en betrouwbaarheid van de Tenach”, in Underweis (kerkblad PKN te Bergum), 25(2016)9.

2017
“Pro-islam? De PKN is dat helemaal niet”, verscheen 3 januari op www.nieuwwij.nl

“Reitsma zoekt geen dialoog met moslims in Kwetsbare liefde“, verscheen 14 juni op www.nieuwwij.nl “Godsdiensten en economische groei”, in Underweis , 26(2017)7.

2018
“Godservaring”, in Underweis , 27(2018)7.

2019
“Mag je alles zeggen?”, in Underweis , 28(2019)8.

2020
“Iets over het Hindoeïsme”, in Underweis , 29(2020)8.

2021
“Veroorzaken godsdiensten geweld?”, in Underweis , 30(2021)8.

Boekbesprekingen 1987-2002:
‘Kroniek’ (het deel over 4 brochures van de werkgroep Pluriforme Samenleving), W&Z, 1987-1.
Boek van Ype Schaaf in W&Z, 1987-2, p. 183.
Recensie boekje Wingate in W&Z, 1989-2.
Vijf boekbesprekingen, W&Z, 19(1990)4, p. 380-383.
Twee boekbesprekingen, W&Z, 20(1991)2, p. 106-108.
Boekbespreking Khan, W&Z, 21(1992)2, p. 109.
Boekbespreking Fung, W&Z, 21(1992)4, p. 128.
Boekbespreking Verkuyl, W&Z, 23(1994)4.
Boekbespreking Kuschel, W&Z, 31(2002)3, p. 99-100.

Varia of nieuws over mijn werk of standpunten in:
1992: Als adviseur meegewerkt aan de totstandkoming van een leerplan Islamitisch godsdienstonderwijs, gepubliceerd door de S.L.O. in samenwerking met het C.P.S.
1992: Meegewerkt aan N.O.S. t.v. uitzending [Ned.3, 4-2-1992] getiteld: ‘Als het maar een geloof is’, een documentaire van Sherman de Jesus over de Juliana van Stolbergschool in Ede.
1993: Uitzending t.v. programma ‘Nomade’ over ‘God in de pop’ op 5-4-1993, leerhuis Nieuw-Vennep.
1993: Radio 5, programma ‘Tekst en uitleg’, van de N.C.R.V.

Bijbel en Wetenschap
Feb. 1989 [interview: ‘In gesprek met drs. J.D. Kraan over zijn boek “Bijbel en andersgelovigen”.]

Centraal Weekblad
Interview in het nr. van 5-9-1986.

Direct, P.C.S.O.
28[1987]6 (J. Maasland, ‘Bijbels verantwoorde dialoog: volop werk aan de winkel’).

Friesch Dagblad
Burgumer dominee Kraan heeft het mis, 9-11-2010.

Inkom
‘Waar staat de christelijke ontmoetingsschool? 1987-7/8.

Kerkbladen
Vele artikelen, al of niet uit de wijk, in de kerkbladen van Appelscha [1974-1978], Nieuw-Vennep [1989-1997] en Bergum [1997-heden].

Kontekstueel
Beukema, J. en Laar, W. van, ‘Interview met drs. J.D. Kraan’, Juni 1997.

Leeuwarder Courant
13-12-2008 [interview over kerkelijke gemeente Bergum].
11-11-2010: ‘God werkt ook in de islam’ [interview over islamnota van de PKN].

NCRV-gids
20-1-1989 [in verband met uitzending voor Rondom het Woord].

Nieuwsbrief Kerk & Onderwijs
Feb. 1987
‘Op weg naar de ontmoetingsschool’, Sept. ’87.

Qiblah
Lente 1990, p. 29-30 [bevat mijn openingstoespraak van de ontmoetingsschool in Ede].

Trouw
4 november 2010: ‘Angst voert de boventoon in islamnota PKN’

Vandaar
Mei 1979.
Jan. 1980.
Maart 1981.
Jan. 1983.
April 1984.
Mei 1986.

Volkskrant
‘Evangeliseren en niet samen bidden’, 9-11-2010.

Geciteerd als lid van de Generale Synode van de PKN [2005 t/m 2008]
Reformatorisch Dagblad, 1-10-2005.
Leeuwarder Courant, 25-11-2005.
Leeuwarder Courant, 7-4-2006.
Nederlands Dagblad, 7-4-2006.
Friesch Dagblad, 7-4-2006.
Woord & Dienst, 15-4-2006.
Centraal Weekblad, 23-6-2006.
Woord & Dienst, 8-7-2006.
Friesch Dagblad, 17-11-2006.
Leeuwarder Courant, 17-11-2006.
Trouw, 21-4-2007.
Woord & Dienst, 11-5-2007.
Woord & Dienst, 17-8-2007.
Woord & Dienst, 28-9-2007
Reformatorisch Dagblad, 17-11-2007.
Nederlands Dagblad, 17-11-2007.
Friesch Dagblad, 17-11-2007.
De Brug, december 2007.
Friesch Dagblad, 11-4-2008 [2 stukken].
Nederlands Dagblad, 11-4-2008.
Nederlands Dagblad, 12-4-2008. [doet verslag van mijn aangenomen motie over de islam].
Woord & Dienst, 25-4-2008.
Friesch Dagblad, 27-9-2008.
Friesch Dagblad, 29-9-2008.
Reformatorisch Dagblad, 7-11-2008.
Nederlands Dagblad, 7-11-2008.
Reformatorisch Dagblad, 8-11-2008.
Nederlands Dagblad, 8-11-2008.