Christelijke Dogmatiek

Dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi schreven een duidelijke, orthodoxe, niet-polemische, verantwoorde en kloeke inleiding in de christelijke geloofsleer.* Het boek is van meet af aan opgezet vanuit het perspectief van de triniteit en dat is winst. Het heeft ook aandacht voor seksualiteit, en dat is terecht maar ongewoon, al is het jammer dat over homoseksualiteit gezwegen wordt. Het boek is allereerst voor studenten bedoeld en is als zodanig geslaagd doordat het begrijpelijke taal gebruikt en zaken goed uitlegt, bijvoorbeeld in het beeld van een tweeling in de baarmoeder die zich geen voorstelling kan maken van het leven na de geboorte, p. 72v. Lees “Christelijke Dogmatiek” verder

De vele gezichten van Jezus Christus

In dit boek geeft de auteur* ons een overzicht van én confrontatie met christologiën wereldwijd, en levert zo een mooi voorbeeld van interculturele, contextuele, systematische theologie. Dit boek is een vertaling van een Duitse publicatie uit 1999, die ook in het Engels verscheen in 2001. In deel I, tot p. 58, fundeert Küster zijn keuze om te spreken over ‘Contextuele theologie’, die zichzelf voortdurend ter discussie moet stellen vanwege het criterium van de dialoog, p. 46, en intercultureel moet zijn om tussen de verschillende contextuele gestalten van het christelijk geloof te kunnen opereren; daartoe dienen regels voor de dialoog geformuleerd te worden, p. 57. Lees “De vele gezichten van Jezus Christus” verder

Over de balk in het oog van Wilders 

De auteur* publiceerde eerder over de ideologie van de PVV van Wilders. In dit boekje [vertaald: De splinter in het oog van je broeder. De vermeende oorlog van de islam tegen het Westen] analyseert arabist De Ruiter de ideeën achter de term ‘islamisering’, zich baserend op de publicatie Marked for Death. Islam’s War Against the West and Me van PVV-leider Geert Wilders, dat recent verscheen. De Ruiter voelt zich verplicht stelling te nemen tegen de opvattingen van Wilders, die de realiteit uit het oog verliest in zijn wens dat de islam, ‘die ideologie’, moet verdwijnen, p. 12.

Lees “Over de balk in het oog van Wilders “ verder