Het eigen karakter van elk evangelie

Wie aan moslims vraagt waarom ze zo weinig in de Bijbel lezen, krijgt vaak als antwoord dat de Bijbel niet betrouwbaar is. Want, bijvoorbeeld, in het evangelie naar Johannes staat het verhaal van de bruiloft te Kana, maar dat staat niet in de andere evangeliën. Zo zijn er heel veel verschillen of zelfs tegenstrijdigheden, zo vindt men. Wat over het hoofd gezien wordt is het eigen karakter van elk evangelie: elk evangelie heeft zijn eigen invalshoeken en accenten; samen bieden zij een rijke kijk op het veelzijdige leven van Jezus. Voor toerusting, catechese of een leerhuis gebruik ik vaak mijn notities over het eigen karakter van elk evangelie; misschien heeft u er ook wat aan, al is het een beetje telegramstijl… Lees verder “Het eigen karakter van elk evangelie”

De tien geboden in mijn eigen woorden

Regelmatig, als ik voorga in de eredienst, lees ik de tien geboden in mijn eigen woorden. Want met ‘de sabbat houden’ wordt bedoeld dat je niet altijd moet werken, maar tenminste één dag per week afstand moet nemen, en welke dag dat is, is niet zo belangrijk: in Pakistan werkte ik zeven jaar op de zondag, want vrijdag was de vrije dag. Zo moet je je ouders niet eren als ze je mishandelen of misbruiken; zeg dat dan ook! Vandaar de onderstaande versie… Lees verder “De tien geboden in mijn eigen woorden”

Kan het bestaan van God bewezen worden?

In mijn discussies met andersdenkenden, atheïsten, agnosten of ongelovigen komt vaak de vraag ter sprake: Bestaat God? Al lang geleden heb ik afgeleerd om via allerlei redenaties het bestaan van God te bewijzen. Met name in de Middeleeuwen had men tal van vernuftige Godsbewijzen bedacht. Maar er mankeerde altijd wel iets aan… Omgekeerd vergat ik zelden, ook al lang geleden, mijn ongelovige gesprekspartner er aan te herinneren dat hij of zij evenmin kon bewijzen dat God niet bestaat. De ander kan eigenlijk alleen maar zeggen: ‘Ik geloof dat God niet bestaat.’ Maar ook dat is een geloof en geen bewijs. Lees verder “Kan het bestaan van God bewezen worden?”

Het godsbeeld van de oude schildpad

Op 23 augustus 2012 zag ik een herhaling van een uitzending van de VPRO, getiteld ‘Van de schoonheid en de troost’. Het was een documentaire van Wim Kayzer waarin hij een gesprek heeft met Freeman Dyson en zijn vrouw over zijn kleinkinderen en kinderen. In deze documentaire leest Freeman een kinderboek voor aan drie kleinzoons en dat gaat over de oude schildpad. Al kijkende schreef ik mee met dit verhaal, dat vertelde dat er op aarde een discussie ontstaan was over de vraag wie God eigenlijk was. Het verhaal ging ongeveer zo: Lees verder “Het godsbeeld van de oude schildpad”

Bauke Vaatstra verdient geen prijs

Op 19 januari kwam in het nieuws dat de oud-directeur van Vluchtelingenwerk in Leeuwarden, Guido Klabbers, aangifte van bedreiging gedaan heeft tegen Bauke Vaatstra. Aanleiding voor de aangifte is de onlangs aan Vaatstra toegekende Machiavelliprijs 2012. Klabbers wil niet dat Vaatstra die prijs krijgt. Klabbers beschuldigt de vader van de vermoorde Marianne Vaatstra ervan hem in 1999 telefonisch met de dood te hebben bedreigd. Aanleiding voor die bedreiging was een artikel dat Klabbers destijds in de Leeuwarder Courant schreef over de onrust, die was ontstaan, omdat sommige mensen meenden dat de dader gezocht moest worden onder asielzoekers. Vaatstra pleitte destijds ondermeer om een radicale wijziging van de asielpolitiek. De Machiavelliprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie en Vaatstra zal de prijs op 12 februari in ontvangst nemen. De Stichting Machiavelli laat in een reactie op de eigen website weten “alle relevante feiten te kennen” en zegt dat de prijs gewoon aan Vaatstra wordt uitgereikt. Lees verder “Bauke Vaatstra verdient geen prijs”

Tekstregister bij de verzamelde liederen van Sytze de Vries in de bundel ‘Jij, mijn adem’.

Deze week [12 november 2010] kocht ik de liedbundel ‘Jij, mijn adem’, van Sytze de Vries. Achterin het boek staat een ‘Alfabetisch register’ , een register met liederen die voor kinderen geschikt zijn en een ‘Register van componisten’. Ik miste onmiddellijk een tekstregister: Bij welke bijbeltekst past een bepaald lied, temeer omdat de auteur dat veelal bovenaan de bladzijde van een lied heeft aangegeven. Gezegd moet worden dat de liederen min of meer op volgorde in de liedbundel staan: Eerst komt Genesis, dan Exodus enz. Maar er zijn te veel afwijkingen: Een psalm komt na Jesaja, 2 Samuël komt voor 1 Samuël of een lied past bij 2 teksten, zoals lied 53. Daarom kan zo’n tekstregister niet gemist worden. Predikanten, organisten, een cantor of een gemeentelid zullen dit boek met nog meer plezier kunnen gebruiken als een tekstregister aan het boek toegevoegd zou zijn. Ik heb de moeite genomen zo’n register te maken en de teksten op een rijtje te zetten; bovendien heb ik hieronder de liederen aangegeven die voor een bepaalde tijd van het Kerkelijk Jaar of voor een bepaald moment in de dienst bedoeld zijn; via deze website kunnen nu ook anderen van dit werk profiteren. Met een bekende reclame zeg ik : Graag gedaan. Lees verder “Tekstregister bij de verzamelde liederen van Sytze de Vries in de bundel ‘Jij, mijn adem’.”

Beknopt register op de boeken van Harry Potter

Inleiding

Omdat ik zelf behoefte had eens terug te kunnen lezen waar belangrijke informatie staat over begrippen en/of personen, heb ik een beknopt register gemaakt waar de belangrijkste informatie te vinden is over een bepaalde zaak of een bepaalde persoon. 1,77 = deel 1, pagina 77. Alle pagina’s verwijzen naar de Nederlandse vertaling. De 7 delen zijn uitgekomen bij uitgeverij De Harmonie Amsterdam / Standaard Uitgeverij Antwerpen.
Bovendien miste in elk boek een inhoudsopgave, lastig om snel iets te kunnen vinden. De inhoudsopgave van alle delen staat onderaan dit document.

 

Abeel, Eelco
– Eerste kennismaking, 1e jaars bij Griffoendor   5,165;
Anderling, Minerva
– Als kat met Perkamentus   1,11-15.
– Als professor op Zweinstein     1,85; 1,100;
– Voornaam Minerva    2,176;
– Zij geeft lessen Gedaanteverwisseling     4,179;
– Ze is bij Perkamentus tijdens een confrontatie    5,471vv.;
– Harry wil schouwer worden; Anderling en Omber vechten    5,511vv.;
– Komt Hagrid te hulp, wordt getroffen door lamstralen      5,556;
– Ze is erg ziek, moet naar St. Holisto’s      5,562;
– Genezen, komt terug uit St. Holisto’s   5,655;
– Anderling treedt op tegen Kragge’s, ontwapent en bindt hen    7,421vv.;
– Ze mobiliseert de school en alle harnassen en beelden    7,425; 7,429;
– Zij, Banning en Stronk vechten met Sneep   7,426;
– Ze is wanhopig: Harry dood    7,520;
– Voldemort duelleert met Romeo, Slakhoorn en Anderling     7,524;
Aragog, de reuzespin
– Eerste kennismaking     2,206;
– Hagrid kweekt reuzenlarven: Aragon is erg ziek    6,174;
– Hij gaat dood    6,354;
– Harry en Slakhoorn gaan naar Hagrid voor de begrafenis    6,362;
Arduin
– Een dooddoener; redde zich: ik stond onder imperiusvloek  4,398;
– Hij komt terug bij Voldemort   4,484;
– Hij wordt gestraft    5,454;
– Hij belaagt Harry als hij de bol heeft     5,606;
Azkaban
– De gevangenis voor tovenaars 2,167;
– Hagrid door Droebel daarheen gestuurd 2,195;
– Ligt op klein eiland ver in zee; de meeste gevangenen worden in een paar weken helemaal gek 3,142;
– Zwarts overleefde en ontsnapte doordat hij hond werd 3,279;
– Karkarov zat er; kwam vrij door verraad van anderen 4,440;
– Van Detta’s waren dooddoeners, naar Azkaban gstuurd 4,485;
– Bellatrix van Detta was een tante van Tops 5,94;
– Tien gevangenen ontsnapt onder wie Bellatrix 5,423;
– Geen dementors meer: volgen Voldemort weer 5,650; 5,654;
Banning

Lees verder “Beknopt register op de boeken van Harry Potter”

Harry Potter- enkele gedachten

Inleiding

Recent heb ik de boeken van Rowling over Potter weer eens herlezen, na die 1e keer jaren geleden. Altijd is blijven hangen dat die boeken veel te bieden hebben en ook wilde ik enigszins vastleggen welke figuren welke rollen spelen en hoe nu precies bepaalde zaken werden omschreven, zoals een gruzielement of een reliek [=reliqui] van de dood. Vandaar dat ik, ook op deze website onder Varia, een ‘Beknopt register op de boeken van Harry Potter’ heb gemaakt. Dat de boeken wereldwijd grote invloed hebben wordt recent nog eens geïllustreerd door discussie over de rivaliteit tussen China en Japan. Het dagblad Trouwbericht in de Katern Letter& Geest, p. 37, 11 januari 2014, dat de Chinese ambassadeur in Londen, Liu Xiaoming, het Japanse militarisme met Voldemort vergeleek. Wat was het geval? De Japanse premier Abe had het omstreden Yasukuni-altaar bezocht (waar ook oorlogsmisdadigers geëerd worden). Dit altaar deed de Chinese ambassadeur denken aan Voldemorts gruzielementen, de magische eenheden die Voldemorts ziel onsterfelijk maken. De Japanse ambassadeur, op zijn beurt, meende juist dat China de rol van ‘Voldemort in de regio’ speelt vanwege China’s stijgende defensiebudget. Zomaar een voorbeeld hoe de Potter-boeken als referentiekader kunnen dienen om bepaalde punten te maken. Maar mij vielen meer dingen op, ook theologische vergelijkingen, die gemaakt kunnen worden. Dat alles wil ik hieronder voor mijzelf benoemen nu de boeken nog vers in het geheugen zitten. En misschien heb jij of heeft u er ook wat aan. Lees verder “Harry Potter- enkele gedachten”