Tekstregister bij de verzamelde liederen van Sytze de Vries in de bundel ‘Jij, mijn adem’.

Deze week [12 november 2010] kocht ik de liedbundel ‘Jij, mijn adem’, van Sytze de Vries. Achterin het boek staat een ‘Alfabetisch register’ , een register met liederen die voor kinderen geschikt zijn en een ‘Register van componisten’. Ik miste onmiddellijk een tekstregister: Bij welke bijbeltekst past een bepaald lied, temeer omdat de auteur dat veelal bovenaan de bladzijde van een lied heeft aangegeven. Gezegd moet worden dat de liederen min of meer op volgorde in de liedbundel staan: Eerst komt Genesis, dan Exodus enz. Maar er zijn te veel afwijkingen: Een psalm komt na Jesaja, 2 Samuël komt voor 1 Samuël of een lied past bij 2 teksten, zoals lied 53. Daarom kan zo’n tekstregister niet gemist worden. Predikanten, organisten, een cantor of een gemeentelid zullen dit boek met nog meer plezier kunnen gebruiken als een tekstregister aan het boek toegevoegd zou zijn. Ik heb de moeite genomen zo’n register te maken en de teksten op een rijtje te zetten; bovendien heb ik hieronder de liederen aangegeven die voor een bepaalde tijd van het Kerkelijk Jaar of voor een bepaald moment in de dienst bedoeld zijn; via deze website kunnen nu ook anderen van dit werk profiteren. Met een bekende reclame zeg ik : Graag gedaan.

 

Liederen bij het Kerkelijk Jaar

Advent: 17, 95-99, 101-104, 119

Kerstnacht: 105-110, 112, 117

Kerstmis: 17, 99, 111, 113-119

Epifanie: 17, 122

Veertigdagentijd: 17, 123

Palmzondag: 124, 126

Witte Donderdag: 125, 126, 128

Goede Vrijdag: 101, 126

Stille Zaterdag: 126

Paasnacht: 126, 137-138

Paaswake: 136

Pasen en Paastijd: 17, 101, 125, 133, 139-146

Hemelvaart: 147

Pinksteren: 17, 23, 101, 148-150

Trinitatis: 19-20

Liederen voor een bepaald moment in de eredienst:

Aandragen van de gaven: 34

Aansteken van de kaars: 12-14

Bevestiging van een predikant[e]: 24

Doop: 25-30

Intochtsliederen: 5-8

Kerk en gemeente: 9-11, 88, 150

Maaltijd van de Heer: 31-39

Opening van het Woord: 35

Verootmoediging: 151

Zegen: 40-41

Liederen over of bij een bepaald thema:

Athanasius: 208

Avondliederen: 154-163

Bevrijdingsdag: 194-195, 203

Bron: 177

Catharina[kerk]: 210

Christus: 165

Conciliair proces: 203

Grote Verzoendag: 151

Huwelijk: 179-183

Jaarwisseling: 192

Laurentius [Laurenskerk]: 211

Levensavond: 186-190

Loofhuttenfeest: 152

Maria: 101, 132, 164

Morgenliederen: 166-168

[Lied van] Petrus: 130

[Sint] Pieter[skerk]: 209

[Lied van] Pilatus: 131

[Boek] Tobith: 71-72

Vreugde der Wet: 153

Tekstregister:

Bijbeltekst Lied nr.
Genesis 1 42
Genesis, verhalen over Abraham 43
Genesis 21 44
Genesis 27 45
Genesis 29 46
Genesis 37vv. 48
Exodus 1 en 2 49
Exodus, Lied van Mirjam 50
Exodus 3, 33 en 34 51
Leviticus 1-12, 19 en 20 52
Numeri, Lied van Mirjam 50
Numeri 9-10 145
Deuteronomium 32:11 53
Ruth 68
1 Samuël 16: 14-23 55
1 Samuël 20 56
2 Samuël 6 54
Job 70
Psalm 2 61
Psalm 91 62
Psalm 103:5 53
Psalm 119: 89-112 63
Psalm 126 64
Psalm 130 64
Psalm 137 65, 66
Prediker 69
Hooglied 67, 146
Jesaja [Lied van -] 57
Jeremia [Lied van -] 59
Ezechiël 60
Ezechiël 34 83
Ezechiël 37 138
Daniël [Bij -] 58
Mattheüs 2: 1-12 120
Mattheüs 2: 13-15 121
Mattheüs 15: 21-28 73
Mattheüs 25: 1-13 74
Marcus 4: 31-32 75
Marcus 4: 35-39 76
Marcus, Bij het eerste deel van dit evangelie 78
Marcus 11-12 79
Marcus 14-15 134
Lukas 1: 26-38 100
Lukas 1-2 102
Lukas 2 103
Lukas 8: 26-39 77
Lukas 12 91
Lukas 22: 39-46 129
Johannes 1 118
Johannes 2 80, 82
Johannes 10 83
Johannes 12: 1-11 127
Romeinen 8: 25-28 81
Romeinen 8: 31-39 84
Romeinen 12: 9-21 85
1 Kor. 1: 10-25 86
2 Kor. 3: 1-4 87
Efeze 1: 3-14 89
1 Thessalonicenzen 4: 13-18 191
Hebreeën 11: 8-20 43
Hebreeën 13 93
Jacobus 3 90
Jacobus 5:1-6 91
1 Johannes 92
Openbaring 21 196

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *